banner
EL SINDICAT DELS POLICIES PER ALS POLICIES
UNA POLICIA AL SERVEI D'UN PAÍS
UN SINDICAT AL SERVEI DE LA POLICIA
SPC, AL TEU COSTAT
acció sindical

Aquesta és una demanda històrica del Sindicat de Policies de Catalunya i esperem que el Govern doni compliment a aquesta resolució que emana del Parlament de Catalunya el més aviat possible.

En data 7 de novembre de 2017 vam demanar mitjançant escrit al Ministre de l'Interior la convocatòria de la Junta de Seguretat de Catalunya i una convocatòria de noves places per al CME.

.Resum dels temes que es van tractar en el darrer Comitè de Seguretat i Salut Laboral, celebrat el dia 16 de juny de 2017.

La incorporació dels nous agents provinents del tancament de la Model s'han trobat amb unes instal·lacions deficients i sense el manteniment adequat.

L'Audiència de Barcelona confirma la sentència dictada pel Jutjat Penal que condemnava l'agressor a un company dels CME per un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat i un delicte de lesions.

Les agents femenines no disposen de dutxes als vestidors, a diferència dels seus companys que sí en disposen. Reclamem solucions per acabar amb aquesta discriminació.

Admès a tràmit el recurs contenciós-administratiu presentat pel SPC contra la desestimació de la DGP a la nostra sol·licitud de convocar el concurs general.

Avui 31 de maig hem tingut la primera reunió regional d’enguany amb els cap de la Regió Central. Podeu consultar el resum de la reunió.


Els vestidors de l’edifici E de l’ISPC presenten un estat de manca de salubritat i manteniment total, tal i com podeu veure en les imatges d'aquesta notícia.

Divendres passat vam assistir a la presentació del projecte de la nova uniformitat. Us demanem que ens feu arribar les vostres propostes.

Hem sol·licitat l’abonament del complement de la nocturnitat a la unitat d’ARRO de Tarragona per l’hora compresa entre les 22:00 i les 23:00.

Sobre els imports recaptats per la Taxa pels serveis prestats pel CME i sobre els imports deixats de percebre com a conseqüència de sancions, excedències llicències o reduccions de jornada i incapacitats.

S'ha acordat l'arxiu de la causa contra els agents i la continuació del procés, únicament i exclusivament, contra l'agressor. Des del SPC sol·licitem una condemna de tres anys per a ell.

Ha estat marcat per l’ombra de l’acord signat hores abans per l’organització sindical SAP, els seus satèl·lits d’altres escales i grups, i una organització sindical NO representativa (SAME).

Des del SPC vam instar a la DGP a millorar l'horari d’obertura del pavelló esportiu del complex central i a disposar d’altres llocs on practicar esport arreu del territori.

12345678910...