banner
EL SINDICAT DELS POLICIES PER ALS POLICIES
UNA POLICIA AL SERVEI D'UN PAÍS
UN SINDICAT AL SERVEI DE LA POLICIA
SPC, AL TEU COSTAT
notícia
El tribunal de comptes investigarà les irregularitats comeses en les passades eleccions

PER DETERMINAR SI SAP-UGT HA OBTINGUT RECURSOS DE FORMA IRREGULAR

El Sindicat de Policies de Catalunya va denunciar davant del Tribunal de Cuentas les presumptes irregularitats que es van produir en el transcurs de les passades eleccions dels representants del cos de Mossos d'Esquadra al Consell de la Policia. Vàrem denunciar l'obtenció irregular de fons públics per part d'algunes organitzacions sindicals que varen concórrer en aquest procés electoral, entre elles l'actual sindicat majoritari, SAP-UGT. 


L'Advocada de la Generalitat de Catalunya va interposar recurs contra el primer auto en el que ja es dictava l'admissió a tràmit de la denúncia i l'inici d'investigació dels fets, el qual ha estat desestimat mitjançant la resolució del Tribunal de Cuentas que podeu consultar aquí.

En els fonaments jurídics de l'auto es determina que "els qui exerceixen l'acció pública (el Sindicat de Policies de Catalunya) han concretat de manera suficientment clara els fets dels quals podria desprendre's responsabilitat contable"

“El Sindicat de Policies de Catalunya desglossa en la seva denúncia l’import dels fons públics autonòmics indegudament obtinguts en tres partides: 1) assignacions econòmiques directes concedides en funció del nombre de representants escollits; 2) crèdit horari sindical per a Delegats Sindicals; i 3) subvenció per vot obtingut (10,31€/vot).

A la vista de lo expuesto, el pronunciamiento de este Consejero de Cuentas no puede ser otro que el hecho en la resolución que ahora se recurre, esto es, que la acción ejercitada debe ser admitida y que procede, en consecuencia, proponer a la Comisión de Gobierno de este Tribunal el nombramiento de un Delegado Instructor (…)" 

Per al Tribunal de Comptes, doncs, ha quedat clara l'existència d'indicis suficients per a iniciar una investigació a fons sobre les denunciades presumptes irregularitats que podrien haver estat comeses per part de la coalició electoral de la que formava part el sindicat actualment majoritari en el Consell de la Policia.

Des del Sindicat de Policies de Catalunya volem cridar l'atenció sobre el fet que sigui la pròpia Advocada de la Generalitat qui s'hagi oposat, mitjançant la interposició dels corresponents recursos, a que el procés electoral sigui investigat.  

 

 

El Tribunal de Comptes investiga les eleccions sindicals als Mossos d'Esquadra. elPeriódico.cat (17/gener/2013)

El Tribunal de Comptes desestima el recurs de la Generalitat i investigarà les subvencions concedides al SAP-UGT. ACN (17/gener/2013)

El Tribunal de Cuentas investiga si un sindicato de Mossos obtuvo irregularmente fondos públicos. europapress.es (17/gener/2013)

Investigan al sindicato de Mossos de UGT por presunto fraude electoral. e-Notícies (17/gener/2013)

El Tribunal de Comptes investigarà les últimes eleccions sindicals als Mossos d'Esquadra. CadenaSER (17/gener/2013)

El Tribunal de Cuentas investiga si SAP-UGT obtuvo fondos públicos de forma irregular. El País  (18/gener/2013)

El Tribunal de Cuentas investiga las últimas elecciones sindicales en los Mossos. La Vanguardia (17/gener/2013)

Tribunal de Cuentas investiga si SAP-UGT recibió fondos públicos irregulares.  diariovasco.com (17/gener/2013)

 

 

 

dijous, 17 / gener / 2013
comentaris (0)
publicar
Els comentaris es publicaran subjectes a la moderació segons les normes per a comentar. Aquestes normes són d'obligat compliment i es revisarà que així sigui abans de la publicació del comentari.