banner
EL SINDICAT DELS POLICIES PER ALS POLICIES
UNA POLICIA AL SERVEI D'UN PAÍS
UN SINDICAT AL SERVEI DE LA POLICIA
SPC, AL TEU COSTAT
acció sindical

Els vestidors d'Esplugues no reuneixen les disposicions mínimes de seguretat i salut. Queixes i denúncies no han servit perquè l'Administració solucioni el problema. Avui, el delegat de prevenció de riscos del SPC ha entregat a Inspecció de treball tota la documentació. ...
Des de la 3SINDICAL, demanem, tal com vam fer fa unes setmanes, la pròrroga del gaudiment de les hores d'AP’s de 2019 més enllà del 31 de gener de 2021.

Ja fa mesos que estem rebent queixes d'arreu del territori sobre el subministrament de diverses peces de la uniformitat, sigui de nou lliurament, o com a reposició o canvi de talla. Tot plegat, una veritable vergonya! Agilitzin JA! L'adquisició de material i facin arribar d'una vegada per to...
Des de la 3SINDICAL, proposem que sempre que els agents de les ARRO vagin a cobrir serveis fora dels seus àmbits operatius, es cobreixi la totalitat de la seva jornada amb hores extraordinàries. Registrada reclamació a SGRH en referència a diferents serveis de les ARRO.

<...
Queda clar que el Sr. Miquel Sàmper, malgrat haver estat nomenat conseller d’Interior, prioritza altres interessos per sobre de la protecció jurídica dels agents per part del Departament.
Avui hi ha hagut reunió extraordinària del Comitè de Salut Laboral específic pel Protocol d'assetjament Laboral. A petició de la 3SINDICAL s'ha afegit parlar de la gestió de la Covid-19.

El Sindicat de Policies de Catalunya seguirà personant-se com a acusació particular per defensar als seus afiliats quan siguin agredits i fiscalitzarem molt de ben a prop les actuacions del Departament. Mal servei i quina manca de respecte com a gestors fan a una de les ...

En actuacions amb múltiples identificacions el seu ús disminueix la seguretat de la patrulla actuant de manera important.


Sol·licitem la realització dels nous tests ràpids, anomenats també d'antígens, els quals permeten obtenir el resultat en tan sols 15-20 minuts. Demanem que es facin a l'inici de cada setmana de treball per evitar contagis entre ...
Us fem un resum dels temes que s'han tractat a la reunió.

Demanem als caps de la regió de la RPMB que realitzin les gestions pertinents per a la publicació a la intranet i els mitjans de difusió interns adequats per a publicar els criteris i persones assignades d'una manera clara i entenedora.
Els nostres serveis jurídics han iniciat reclamació prèvia a la interposició de recurs contenciós administratiu per tal que els mossos i mosses disposem dels mateixos drets de conciliació familiar en l'afer del confinament de menors.
Des de la 3SINDICAL us resumim el temes més rellevants que es van tractar a la reunió de la COPSA.
Us resumim els temes presentats per la 3SINDICAL en reunió telemàtica: gestió de la crisi de la Covid-19, pla de seguretat de les dependències, parc mòbil, conciliació familiar, grup rural ABP Segrià, vestidor femení de Tàrrega,  i altres punts d'interès!
Des del Sindicat de Policies de Catalunya exigim que es condemni de manera ferma i bel·ligerant la violència exercida contra els agents de policia. I desitgem que els companys de mossos i de Guàrdia Urbana ferits, es recuperin ben aviat!

12345678910...