Al·legacions i Recurs d’alçada mèrits CO SERGENT_A 47 20

Adjuntem la plantilla de l’escrit que s’ha d’emplenar amb les dades corresponents i posteriorment registrar-la per fer les al·legacions sobre aprovació i publicació de la llista provisional de valoració de mèrits del concurs de Sergent/a.

El tràmit es pot fer entre el 25 de febrer i el 10 de març de 2021 i transcorregut aquest termini, el tribunal qualificador estimarà o desestimarà les al·legacions presentades amb la publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits de la fase de concurs. Les al·legacions s’han de tramitar mitjançant petició genèrica del Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya, a la qual es pot accedir des de l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

La petició genèrica s’ha d’adreçar al Departament d’Interior i a l’assumpte s’ha de fer constar “CO Sergent/a 47/20”.

També adjuntem la plantilla per presentar un recurs d’alçada contra aquesta resolució. Es pot presentar simultàniament sense problema. El termini per a la presentació d’aquest és diferent donat que teniu fins al 25 de març per fer-ho, es faria a través del mateix enllaç i amb el mateix nom a l’assumpte (“CO Sergent/a 47/20”).

Si teniu qualsevol dubte al respecte, podeu trucar al 933 040 500.

Documents: