Al·legacions per error en les llistes de mèrits Caporal/la 49/20

Aquest matí han sortit les llistes provisionals de valoració de mèrits de la fase del concurs de Caporal/la 49/20.

Novament s’han trobat errors en les puntuacions. Pots consultar les llistes AQUÍ

Des del Sindicat de policies de Catalunya us informem que si detecteu algun error o voleu fer esmenes de les puntuacions que surten a les llistes, us hem preparat dos documents per facilitar-vos la feina.

Us adjuntem la plantilla de l’escrit que heu d’emplenar amb les dades corresponents i posteriorment registrar-la per tal de fer les al·legacions sobre aprovació i publicació de la llista provisional de valoració de mèrits del concurs de caporal.

Podeu realitzar aquest tràmit entre el 22 de febrer i el 5 de març de 2021 i transcorregut aquest termini, el tribunal qualificador estimarà o desestimarà les al·legacions presentades amb la publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits de la fase de concurs.

Les al·legacions s’han de tramitar mitjançant petició genèrica del Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya, a la qual es pot accedir AQUÍ

La petició genèrica s’ha d’adreçar al Departament d’Interior i a l’assumpte s’ha de fer constar “CO Caporal/a 49/20”.

També us adjuntem la plantilla per presentar un recurs d’alçada contra aquesta resolució. Podeu presentar-ho simultàniament. El termini per a la presentació d’aquest és diferent, ja que teniu fins al 18 de març per fer-ho. S’ha de fer mitjançant el mateix enllaç i amb el mateix nom a l’assumpte (“CO Caporal/a 49/20”).

Documents: