Novament, un jutjat anul·la una sanció per desproporcionada

Aquesta vegada, ha estat el titular del jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 5 de Barcelona qui ha esmenat una sanció imposada per la Divisió d’Afers Interns a una companya.

Tot i que la sanció va ser acceptada inicialment per la companya, ha estat objecte de controvèrsia en el jutjat per la seva desproporcionalitat i deficient gradació.

La sentència considera que la DAI va interpretar, de manera incorrecta, el concepte de “transcendència per a la seguretat pública” com a excusa per agreujar la sanció de la funcionària.

El jutge, a diferència dels criteris que aplica la DAI, indica que l’actuació de la companya, que tot i ser reprovable, no implica que hagi existit cap afectació pel servei. Per aquest motiu, una vegada més, dóna la raó als serveis jurídics del Sindicat de policies de Catalunya rebaixant substancialment la sanció.

No és la primera vegada que denunciem que els sistemes que fa servir la DAI a l’hora d’instruir, estan mancats de garanties en els processos. Denúncia que també estenem a la tendència a la desproporció entre els fets que motiven les actuacions i les sancions proposades i imposades.

No és normal que sobre una unitat concreta recaiguin tants pronunciaments judicials que qüestionin la seva praxi i que no es faci res per posar-hi remei. No volem pensar que el llaminer import de les nòmines que es deixen de pagar, a priori, en concepte de sancions imposades, siguin un obstacle per actualitzar el funcionament d’aquesta unitat.

Tot i ser conscients que, no som cap partit polític imprescindible per apuntalar un govern, que no som antisistema, ni anem pel món cremant contenidors, esperem que la nostra reiterada petició de revisar els protocols d’actuació d’aquesta unitat policial sigui atesa finalment, a fi i efecte d’adaptar-los a procediments interns més propis d’una policia del s. XXI, democràtica i de tall europeu.