OFERIMENTS DERIVATS DEL CONCURS GENERAL

USC MOSSO/A DDO/100/22

USC CAPORAL/A DDO/200/22

USC SERGENT/A DDO/300/22

Cronograma de processos selectius 2022-2023

LD 52/22 COMISSARI/ÀRIA CONCURS OPOSICIÓ

CO 50/22 INSPECTOR/A CONCURS OPOSICIÓ

CO 54/22 INTENDENT/A CONCURS OPOSICIÓ

CO 400/22 sotsinspector/a – Concurs General

CO 200/22 Caporal/a Concurs General

CO 300/22-Sergent/a – Concurs General

CO 100/22-Mosso/a – Concurs General