Àmbits de la Diagnosi del Pla d’Igualtat

Dins la constitució de la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat, avui s’ha presentat la quarta infografia sobre els àmbits de la Diagnosi del Pla d’Igualtat.

– Cultura i gestió organitzativa

– L’accés

– Carrera professional horitzontal

– Retribucions

– Comunicació interna no sexista

– Salut laboral

– Condicions laborals

– Carrera professional vertical

– Formació interna o contínua

– Conciliació vida laboral, personal i familiar i corresponsabilitat

– Comunicació externa no sexista

– Assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual o la identitat de gènere.

Amb aquesta quarta infografia es completa el total d’infografies que expliquen la constitució de la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat.

En adjunt podreu veure la quarta infografia.

Podeu consultar també les tres primeres infografies en els següents enllaços:

1- El Pla d’Igualtat de dones i homes de la PG-ME: https://cutt.ly/UmGNFRj

2- La Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat de dones i homes de la PG-ME: https://cutt.ly/Rm4E0uC

3- Procés d’elaboració del Pla d’Igualtat de la PG-ME: https://cutt.ly/dQuKyBN