ARRO I BRIMO: POSSIBLE REESTRUCTURACIÓ LIMITANT A 25/30 ANYS LA PERMANÈNCIA? DEMANEM ACLARIMENTS AL DIRECTOR GENERAL

El passat 21 d’agost el Comissari en Cap del CME, va concedir una extensa entrevista on responia diverses preguntes relacionades amb el CME.

Una de les preguntes plantejades va ser si s’ha de refundar la BRIMO, canviar la seva estructura, el nom, les seves funcions?

La resposta del Comissari en cap va ser que preferia parlar més dels agents que integren aquesta unitat d’ordre públic, i de la necessitat de disposar d’agents especialitats en aquesta tasca de control per garantir la seguretat en les concentracions i manifestacions, especialment en aquelles amb un component violent.

Va expressar que s’ha de garantir als agents d’ordre públic una bona formació, bones condicions físiques i psíquiques per tal de garantir que tots estiguin ben preparats, i va afegir, que també aniria molt bé que aquests agents no es passessin 25 o 30 anys treballant en aquestes unitats d’ordre públic, que s’hauria de buscar un sistema per renovar els agents que treballen en les unitats d’ordre públic, sense especificar durada determinada de permanència.

Amb relació a aquesta resposta publicada al diari, l’SPC ha registrat un escrit al director general de la Policia demanant una reunió urgent, ja que pensem que el tema a tractar és força important.

Volem saber si existeix un projecte o estudi previ, per regular el temps màxim de permanència a les unitats d’ordre públic ARRO i BRIMO?

En cas de resposta afirmativa, volem conèixer els detalls. Els tornem a recordar la necessitat d’implementar mesures o un sistema que afavoreixi o faciliti la incorporació d’aquests/es companys/es, altament especialitzats/des, a altres unitats.

Com? Mitjançant una puntuació meritòria que reconegui específicament la professionalitat i la penositat del servei que han estat desenvolupant a través d’un concurs, o facilitar la incorporació a unitats que permeti aprofitar l’experiència i vàlua professional, garantint evitar situacions que els puguin perjudicar professionalment o personalment.

Quan ens responguin us traslladarem la informació. Esperem que ens puguem reunir aviat!