ASMET I ASA: Què passarà amb ells?

Hem rebut nombroses consultes dels/les afiliats/des que ens traslladen la seva inquietud per la poca informació rebuda des del mes de juny, quan es va anunciar un nou decret d’estructura del cos que afectarà algunes comissaries generals, com és el cas de la Comissaria General de Mobilitat.

El decret no ha estat publicat i a l’única reunió explicativa amb els sindicats no es van traslladar cap mena de detalls d’aquest. Únicament i a grans trets, què busquen amb la seva publicació.
Davant la informació de la possible afectació de l’Àrea de Seguretat del Transport Metropolità (ASTMET) i de l’Àrea de Seguretat Aeroportuària (ASA) annexionant-se a la RPMB i RPMS no ha transcendit cap detall.

Avui en dia, les àrees que es poden veure afectades no han rebut cap mena de confirmació ni els han comunicat quines noves tasques podrien assolir (per exemple accidents ferroviaris en el cas d’ASTMET).

Des del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) creiem que s’ha de valorar l’experiència professional d’aquestes unitats dins d’ASTMET i ASA en el CME. És el moment de valorar el treball efectiu dels/les professionals al llarg de tot aquest temps, donant puntualment la informació sobre la futura situació i facilitant noves oportunitats de canvi en el cas que algunes persones valorin que la situació no s’ajusta a les seves perspectives laborals i personals.

Per aquest motiu hem registrat un escrit adreçat al director general de la Policia sol·licitant que, com més aviat millor, s’informi els possibles afectats perquè puguin gestionar una sortida favorable amb temps suficient, en el cas que la seva vida personal i familiar es vegi afectada.