Aspirants en fase de pràctiques: un mes més?

Davant la comunicació que els/les companys/es en fase de pràctiques veuran perllongat el termini del seu nomenament un mes i la seva publicació al DOGC com a funcionaris de carrera es veurà endarrerida, hem adreçat una carta a la Direcció General de la Policia.

En la comunicació per escrit registrada telemàticament a la DGP hem traslladat el malestar que ha provocat aquesta decisió, i hem preguntat com es resoldrà i com us afectarà.

Informar-vos que els afectats/des afiliats que voleu reclamar aquesta situació ja podeu posar-vos en contacte amb el sindicat per elaborar el llistat d’afectats/des.

Els/les aspirants que no esteu afiliats/des, si us afilieu a l’SPC abans de la publicació al DOGC del vostre nomenament, també us gestionarem la vostra reclamació a cost zero.