Benvingut conseller! Tenim molta feina pendent començant per la jubilació!

Ahir es van començar a nomenar els nous càrrecs del govern d’aquesta legislatura que avui prendran possessió. Per aquest motiu des del Sindicat de Policies de Catalunya vam registrar una carta de cortesia adreçada a l’Hble. conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena.

Després de donar-li la benvinguda, li traslladem la necessitat urgent de començar a treballar diversos temes que cal solucionar al Cos de Mossos de manera urgent, temes que fa massa temps que estan pendents per solucionar.

En espera de poder reunir-nos amb ell, per fer les presentacions oficials i poder traslladar més en profunditat les diverses problemàtiques que cal solucionar, li avancem un resum dels temes més urgents a tractar.

• Finalitzar l’acord de jubilació signat l’any 2020, com tenen altres policies autonòmiques subjectes al règim general de la seguretat social.

• Equiparació real amb altres cossos i serveis d’emergència

• Pla de Carrera Professional

• Millora de la conciliació familiar

• Decret de Jornada i Horaris (l’actual és de 1996)

• Equiparació de la jornada anual laboral

• Torns fixos.

• Uniformitat operativa nova

• Material modern i en condicions òptimes

• Revisió del règim disciplinari i dels procediments de la DAI

• Formació continuada dins la jornada laboral

• Eliminació dels PGA’s

Ens preocupa en gran manera el menysteniment sistemàtic i la manca de suport institucional vers les unitats d’ordre públic per fer contents als companys de viatge que ahir van muntar el numeret davant els nostres companys.