Clatellada a la DAI, aquesta és èpica

El cas que ens ocupa afecta un company de la BRIMO condemnat pe jutjat del penal 23 per un presumpte frau a la Seguretat Social.

El Dragó, fruit d’una lesió que va requerir intervenció quirúrgica a la seva espatlla, estava de baixa laboral.

Mentre estava en la fase de recuperació (normalment aquestes lesions tenen una recuperació d’uns 8 mesos) i quan ja començava a millorar, a base de molt esforç en llargues sessions amb el fisioterapeuta, va tornar a practicar esport: ciclisme concretament. I va deixar constància en una de les seves xarxes socials.

Sembla que això no va agradar a algun “company amb galons, metge en les seves estones lliures” que indignat, perquè segons el seu parer si fas esport estàs bé per exercir de policia, va traslladar a la DAI les fotografies de les xarxes socials i a més, va incloure dues informacions sobre la situació mèdica del company tenint coneixement que no eren certes: L’havien operat i no era cert el malestar que traslladava en la seva denúncia.

La DAI, que es van “llicenciar en medicina a la mateixa facultat que el comandament indignat”, va presentar denúncia i el company va ser condemnat.

Inicialment havia confiat la seva defensa als advocats d’un altre sindicat al qual estava afiliat, però quan va ser condemnat, va contactar amb el bufet del Sindicat de Policies de Catalunya SPC, que prèvia afiliació, va negociar una rebaixa en el preu dels honoraris de l’advocat. Honoraris als quals va fer front amb l’ajuda dels seus companys i comandaments actuals del seu grup. Sense aquesta inestimable ajuda no hauria pogut fer front a la despesa.

Recordeu que si sou afiliats abans dels fets, teniu a cost zero la intervenció dels nostres serveis jurídics.

Durant el judici, absolutament tots els facultatius que van desfilar per la sala de la secció sisena de l’Audiència Provincial de Barcelona, que ara ha absolt al company, van declarar que no era incompatible la lesió que el company patia amb la pràctica de l’esport que es veia a les imatges.

Però el millor estava per arribar encara i vindria de la mà del Tribunal en la seva sentència absolutòria. Llegiu:

“Pues bien, lo cierto es que ni el Real decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal y los primeros 365 días de su duración, ni otra normativa aplicable establecen otras obligaciones para el trabajador más allá de las de someterse a las actividades de comprobación de la administración que tenga por objeto verificar el mantenimiento de los hechos y de la situación que originaron el derecho al subsidio, a partir del momento en que se expida el parte médico de baja, sin perjuicio de las competencias que corresponden a los servicios públicos de salud en materia sanitaria a través de los reconocimientos médicos periódicos de que se trate. Y, en el caso enjuiciado, el apelante se sometió puntualmente a todos aquellos actos para los que fue citado sin que conste que fuera interrogado sobre si realizaba o dejaba de realizar actividades deportivas.
En cualquier caso, como veremos, el relato de hechos probados no se corresponde con la realidad probatoria, lo que exige su modificación”

“Senyors de la DAI” i “company amb galons/metge aficionat” a veure si ho enteneu, no és tan difícil:

1- No estar al 100% per la tasca policial no vol dir estar immòbil en un llit.

2- Abans de tirar endavant res, hauríeu de fer els deures i treballar una mica millor els temes per no fer el ridícul.

3- Amb patates aquesta…

Esperem que serveixi de lliçó a la DAI i a la resta de “companys amb galons/metges aficionats” que tant els agrada fiscalitzar la vida privada de la gent.

Heu d’entendre que si es presenta un paper de baixa mèdica, és per un motiu mèdic decidit per un professional, malgrat que no us agradi, o considereu que no és correcte.

Deixeu de “supervisar” els justificants que els facultatius emeten i evitareu aquestes clatellades.

Extensible no només a la pràctica de l’esport. Si veieu algú en una terrassa d’un bar o passejant o de compres, penseu que hi ha metges titulats, que en segons quines patologies, recomanen la pràctica d’aquestes activitats per a la recuperació del pacient.

No volem acabar aquest comunicat sense felicitar el Dragó per la seva absolució i agrair la confiança dipositada en els serveis jurídics del Sindicat de Policies de Catalunya SPC per la defensa dels seus interessos.

Després de sis anys de patiment i 20.000 € (inclou totes les despeses des de l’inici del procediment i la fiança que ara recuperarà), finalment ha estat declarat innocent.

Per descomptat agrair un cop més a Fuster Fabra Advocats, en especial a Josep Maria Fuster-Fabra, a Lluïsa, a Ámbar i a Aranda & Melgar & Tàsies Advocats, en especial a Javier a Sandra i Alba la seva impagable feina:

MERCÈS PER LA VOSTRA TASCA DIÀRIA DEFENSANT-NOS, NO PODEM ESTAR MÉS BEN PROTEGITS!