Conciliació familiar al CME? Un impossible!

La problemàtica de la conciliació de la vida laboral i familiar a moltes destinacions del Cos de Mossos d’Esquadra segueix essent un tema que cal solucionar de manera urgent i eficaç.

Aquesta vegada parlarem de les ARRO’s. Ja fa massa temps que els agents veuen vulnerat el seu dret a la conciliació de manera sistemàtica.

Els constants canvis de planificació que haurien de ser una excepció molt justificada a les diferents unitats d’ARRO impossibiliten l’organització de la vida privada dels efectius.

No tots els/les agents poden gaudir d’un torn de vacances al període d’estiu. Aquestes jornades de descans són per a molts d’ells l’única possibilitat de gaudir d’uns dies amb les seves famílies.

No respectar aquests dies de descans sempre és inacceptable, però el greuge encara s’accentua en període estival.

La impossibilitat d’organitzar la teva vida privada pels constants canvis és un problema que s’ha de solucionar.

Per aquest motiu des de l’SPC hem tornat a registrar una altra comunicació escrita adreçada al director general de la Policia instant a buscar una solució ràpida i definitiva que permeti solucionar un mal endèmic a aquestes unitats.

Esperem obtenir una resposta ben aviat que traslladi una disposició a solucionar aquest problema que fins i tot pot generar casos en l’àmbit psicosocial. És urgent i necessari.