Concurs investigació 2

Avui s’ha celebrat la reunió per tractar les bases del concurs d’investigació.

– Efectivament com dèiem al comunicat d’aquest matí abans de començar la reunió, les places a concurs després de 7 anys en espera són insuficients i no cobreixen ni la RLT.

La resposta és que no agafen de referència la RLT. Ho fan segons cobertura i els que estan en provisional. Estan oferint places que abans eren de LD, i tenen (diuen) la voluntat de treure un concurs cada dos anys.

Si en necessiten més, entre concurs i concurs, poden proveir en provisional a través d’oferiments.

– Hem demanat que fures tinguessin alguna mena de valoració, ja que moltes vegades, fan tasques d’investigació.

Ens responen que Fures/200, a efectes administratius, estan integrats a USC, i per tant no tenen cap manera objectiva de quantificar-ho, malgrat que reconeixen que hi ha Fures/200 que desenvolupen tasques pròpies d’investigació. Ens traslladen que no és així a tot arreu. Una excusa més per no reconèixer res.

– Hem sol·licitat que es merités per experiència professional a l’especialitat i a la categoria.

Ens responen, que té lògica i s’ho miraran, potser per escales tot i que “no estan obligats” (sempre han de dir alguna cosa), ja que el decret de provisió parla d’àmbits. Esperem que la lògica acabi guanyant.

– Una vegada més tornem a demanar que s’elimini la meritació el PGA, com a mínim fins que no sigui modificada la manera de valorar.

Responen que segueixen opinant que és una bona eina i que ja han baixat la seva puntuació. Una manera més de tenir a la gent controlada i callada.

– Hem demanat que l’antiguitat meriti més que avui dia.

– Hem demanat que es matisi més el cas pràctic.

Responen que accepten la proposta i donaran més informació, i també es valora la resposta amb una plantilla amb els ítems a tenir en compte per a ser més objectius.

– El termini que consta de 24 mesos, és un termini que no tenen previst esgotar, però es volen “curar en salut”, i tenen la necessitat de fer les assignacions abans del concurs general que està previst a finals d’any.

– Per a les places de Barcelona Genèric, es farà un petit concurs que serà gestionat des de la RMPB. Continuen amb el 70-30%, i segueixen amb el pla d’unir alguns grups concrets.

– Al marge d’acceptar matisar el cas pràctic i dir que tenia lògica la nostra sol·licitud que merités per experiència professional a l’especialitat i a la categoria, també han valorat positivament i serà tinguda en compte la proposta que hem fet de regular els casos de companyes embarassades i els permisos de paternitat.

– Hem demanat, afegir a la llista les malalties greus. Malgrat que ho veuen coherent, diuen que es fa difícil fer el filtre entre quins casos si i quins no. Com si això fos una excusa! Estarem molt pendents!

– No hi ha data de publicació al DOGC, ja que tramitaran algunes de les esmenes a l’assessoria jurídica. Traslladen la voluntat que sigui aviat, amb un ventall entre 3 i 5 setmanes. És a dir la primera semana de maig o la tercera o quarta de maig aproximadament. No garanteixen que durant l’agost no es faci cap prova. Una vegada tinguin la llista provisional d’admesos i exclosos, publicaran la previsió del calendari.

– Sobre la possibilitat d’una resolució parcial per als exempts de fer el curs d’especialització, comenten que serà molt difícil poder aplicar-la i que en tot cas se’n podria fer una quan hagi acabat el curs, abans de l’inici de les pràctiques. Al·leguen que no tots els exempts del curs estan exempts de la fase de pràctiques.

Qualsevol canvi, modificació o nova informació respecte a la convocatòria del concurs us la traslladarem puntualment.