Condemnem la delinqüència exercida contra policies i veïns

Ahir al vespre els ciutadans van veure el que ja comença a ser habitual a casa nostra. Destrosses de mobiliari urbà, agressions, vandalisme, crema de contenidors i de vehicles particulars, saquejos de negocis particulars, etc.

Novament grups d’antisocials van exercir la violència contra la nostra societat i contra les nostres institucions democràtiques.

I van repetir el seu modus operandi, com ho fan darrerament: amb violència contra les persones i els béns, de manera coincident a diversos punts del territori. Fins i tot ahir, es van permetre atacar una comissaria, la de Vic.

Entre altres coses, ahir es van posar de manifest les característiques de les nostres instal·lacions, la inexistència de material i formació adequats per a poder fer front a situacions com aquesta en condicions mínimament òptimes. Tot plegat, es va aconseguir superar gràcies a l’extraordinària professionalitat i entrega dels policies catalans.

Considerem que ha arribat el moment de revisar els protocols d’actuació d’ordre públic amb la finalitat de protegir a veïns i servidors públics, deixant de banda els interessos puntuals de determinades minories, per garantir els interessos de la majoria de la societat catalana.

Per tot el que s’ha exposat anunciem:

1. Iniciarem una ronda de reunions amb tots els partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya, entitats veïnals, associacions de comerciants i empresarials per tractar aquesta problemàtica. Aquesta iniciativa la farem extensiva a la resta de sindicats del Cos que hi vulguin participar.

2. Instem a la direcció del Cos de la Policia de la Generalitat-mossos d’esquadra a què inverteixi en material i formació adients per minimitzar situacions semblants.

3. Ens personarem a les causes, que sorgides dels fets acorreguts a la nit, per garantir que les penes i sancions seran les adequades, així com la defensa dels interessos dels nostres afiliats i afiliades.