Consell de la Policia, 13 de setembre 2021

Durant el Consell de la Policia d’avui, 13 de setembre de 2021, s’han tractat els següents punts: del 23 al 30! Us fem un petit resum i us anunciem que dilluns vinent, 20 de setembre, es reprendrà novament per intentar acabar-lo.

Punt núm. 23: Infraestructures. L’administració ens facilitarà un escrit amb el detall i les quantitats.

Punt núm. 24: Informació en matèria d’ordre públic. En aquest punt l’administració ha manifestat que aquest tema es tractarà a la comissió parlamentària feta a tal efecte. Pel que fa a millores de material, l’administració ha manifestat que recollirà les aportacions dels sindicats i que les tindrà en compte. I han comentat que les licitacions que hi ha en curs estan avançades.

Punt núm. 25: Eines policials. La direcció general ha deixat clar que no contempla estendre a altres efectius els conductors d’energia. Davant les observacions que els sindicats referents hem fet per equipar les dotacions de seguretat ciutadana amb aquestes eines, l’administració ha manifestat les seves reticències. Pel que fa a les càmeres d’ús individual, han informat que s’estan fent algunes proves per estudiar si és viable implementar-les i com.

Punt núm. 26: Reestructuració de les Sales de comandament: únicament han dit que ja s’ha abordat aquest tema en punts anteriors.

Punt núm. 27: Modificació del decret d’estructura de la funció policial en relació amb determinades unitats. Se’ns ha informat que quan estigui elaborat, s’informarà les organitzacions sindicals.

Punt núm. 28: Millores en l’àmbit disciplinari. L’administració ha reconegut que cal actualitzar la normativa actual, però que la intenció és incorporar les faltes relatives a les discriminacions (quan la comissió que hi està treballant acabi) i unificar els criteris i textos amb el règim disciplinari de les policies locals.

Punt núm. 29: Defensa jurídica dels efectius del CME. Malgrat les crítiques sindicals generalitzades, l’administració considera que el model actual és millor que l’anterior i que, en conseqüència, no el modificarà.

Punt núm. 30: Indemnitzacions als membres del CME, s’ha lliurat la proposta del text regulador i se’ns lliurarà als sindicats un escrit explicatiu on es relacionin les prestacions, quantitats de les indemnitzacions i com tramitar-les.

Dilluns 20 de setembre, continuarà…