Consell de la Policia, 19 de gener de 2022

Avui hem continuat amb el Consell de Policia iniciat el 9 de desembre de 2021. Us expliquem els temes que s’han parlat.

– Ens convocaran a una reunió monogràfica per esclarir punts concrets sobre la jubilació. Ja han començat a emetre jubilacions anticipades.

– Hem demanat continuar treballant amb punts pendents de l’acord del 2020 (equiparació amb altres cossos, compensació especial MOIN, pla de carrera USC…)

– Estan en espera del dictamen de la comissió de Retribucions i despeses de personal sobre l’aplicació del 0,3% del 2020, acord de nocturnitat i vals de roba. Quan rebin la resposta ens faran arribar la proposta de text per signar.

– Demanem celeritat en el grup de treball d’horaris i conciliació familiar, anar aplicant les millores en la que hi hagi acord per a una aplicació immediata.

Renovació del parc mòbil: ens informen que el novembre del 2022 arriben 482 nous vehicles de rènting entre logotipats, de paisà, trànsit, 4 per canina, 2 per subsòl i 2 de Tedax. Aprofitem per demanar que s’informi i es formi sobre les noves prestacions dels vehicles que arriben. Que es generi un circuit de comunicació invers amb la CG tècnica per rebre les incidències amb les quals es troben els agents. També hem denunciat la mancança greu de vehicles a Trànsit i que no arribarem a novembre: vehicles amb un any tenen més de 100.000 km. I hem tornat a reclamar més espai a l’interior perquè els agents alts no hi caben perquè la mampara està massa endavant. Les furgonetes VW d’ordre públic tenen poca alçada de pas per culpa de la defensa davantera.

– Abans de l’estiu haurien d’arribar 650 cascs nous de trànsit, i per l’any 2023 arribaran 650 més.

– Sobre el tancament dels sectors de trànsit, diuen que encara s’està estudiant el model amb la nova Prefectura.

– Aquesta setmana ens enviaran una nova proposta d’instrucció del procediment per sol·licitud d’abonament d’indemnitzacions per lesions en acte de servei, quan s’hagin fet les aportacions dels sindicats, i evitar així més reclamacions judicials.

– En els mesos vinents es farà un nou Decret d’estructura de la funció policial. Hem demanat que voldríem rebre un esborrany previ i poder ser partícips.

– Hem tornat a demanar que les tasques de responsabilitat (caps de torn, pentax80, responsable d’OAC…) sigui una remuneració diària per a qui realment la desenvolupa.