Consell de la Policia 30/03/2022

Des del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) us resumim els temes que s’han tractat a la primera part del Consell de la Policia d’avui 30 de març de 2022.

– Amb motiu d’un expedient disciplinari, tornem a qüestionar les praxis de la DAI i demanem revisió del Règim disciplinari.

Recuperació del pagament del FAS: no està contemplat a la llei de pressupostos per aquest any.

Complement de productivitat (bufanda). El 8 febrer es va aprovar l’acord de govern d’aplicació del complement de productivitat. L’Avaluació serà per competències donant una puntuació fins a 20 punts, i per cobrar s’hauran de tenir 10 punts com a mínim. Les baixes descompten excepte les baixes d’accident laboral (en proporció al temps treballat). S’ha d’haver treballat com a mínim 6 mesos. No descompten els permisos de conciliació familiar. Es valora fins al 31/10/22. Els criteris els penjarà l’administració a la intranet (des de l’SPC no estem d’acord amb aquests criteris). Denunciem que no volem vincular un complement econòmic a una valoració subjectiva.

– El conseller anuncia que reverteixen la decisió i NO es tancaran els sectors de trànsit, una demanda que feia temps que demanàvem. Per tant, es farà un oferiment de 49 places als sectors amenaçats.

Ens emplacen a reprendre la sessió amb els punts pendents pel pròxim 19 d’abril de 2022.