Consell de la Policia, 30 de juliol de 2021, 1a part

Avui s’ha celebrat el primer Consell de la Policia amb el nou conseller. L’ordre del dia tenia 35 punts A tractar dels quals només s’han pogut desenvolupar 13.

Hem quedat convocats pel pròxim 3 de setembre per finalitzar la resta de punts pendents.

Us fem un resum dels temes que s’han tractat:

INCREMENT RETRIBUTIU I PAGA PENDENT DEL 2014

Ratifiquen el que us vam avançar ahir i que va sortir publicat al DOGC: al mes de setembre cobrem 0,9 IPC (amb efectes 1 de gener) i al novembre el 55 % de la paga extra 2014.

ESTAT DE LES CONVOCATÒRIES

Ens traslladen l’estat de les diverses convocatòries. Us seguirem informant de la manera habitual a mesura que vagin sorgint novetats en aquestes.

PRÀCTIQUES DELS/LES COMPANYS/ES CONVOCATÒRIA NÚM. 46/19

Preguntem en quina situació administrativa queden, i ens responen que segueixen en pràctiques a tots els efectes. Demanem que a efectes d’antiguitat de funcionari de carrera sigui 3 agost i no el 14 setembre que és quan es preveu la publicació al DOGC. Ens remeten que se segueix en practiques i que per tant, no és possible. I denunciem que aquesta decisió ha perjudicat en el gaudiment de les vacances dels companys durant l’agost i la primera quinzena de setembre. Responen que ho revisaran per poder-ho solucionar.

JUBILACIÓ

Seguint el procediment administratiu iniciat per l’SPC, el govern de la Generalitat es compromet a abordar-ho a la mesa bilateral amb el govern central que serà el dilluns 2/8/2021. I també faran pressió a través de la comissió mixta entre conselleria Interior i Ministeri de l’Interior. Ja han contactat amb el secretari d’Estat de la Seguretat Social.

GRUPS DE TREBALL:

Entreguen un calendari de reunions de diferents grups de treball per tractar diversos temes pendents (pla de carrera professional, horaris, promoció i provisió…)

NOCTURNITAT:

Traslladen una proposta d’aplicació de l’increment addicional del 0,3% establert a l’article 25.3 de la Llei 4/2020, de 29 d’abril, més de 2 milions d’euros per millorar el complement de nocturnitat.

VAL DE ROBA:

Demanem novament i ja són massa vegades, el canvi de val de roba per una retribució econòmica directa per l’import del val. Finalment després d’anys ens donen la raó. Accepten, però s’haurà d’incrementar l’import, ja que serà subjectes a retencions i s’haurà d’aprovar en pressupostos. També demanem l’actualització dels imports, que no augmenten des de fa 14 anys.

SALES DE COMANDAMENT:

Denunciem la manca d’efectius generalitzada a totes les sales, amb l’excusa que proporcionen les tauletes. S’han eliminat efectius i se segueixen agrupant conferències. Avui en dia és un problema que es veurà agreujat amb el tancament de la Sala de Girona. Aquesta manca d’efectius afecta els mateixos mossos de les sales i als efectius que estan treballant al carrer. El conseller es compromet amb Prefectura a revisar-ho i a parlar amb l’Ajuntament de Barcelona sobre les condicions de la Sala de Barcelona.

NOVA UNIFORMITAT AL CME:

Després de diversos anuncis estèrils de cara a la galeria, finalment dimecres es va publicar la licitació perquè la nova uniformitat del CME, tan necessària, sigui una realitat. La licitació es farà per un import d’11 milions d’euros.

Seguirem amb la resta de punts de l’ordre del dia del Consell el pròxim 3 de setembre, us informarem quan finalitzi.