Consell de la Policia, 4a sessió 21/09/2021

Feta la 4a Sessió del Consell de Policia, el passat 21 de setembre, us expliquem els temes que es van tractar i les respostes que vam rebre.

Punt 31. Petició de revisió de tancament dels sectors de trànsit.

Ateses les intervencions dels sindicats en el sentit que això va en detriment del servei que s’està donant, en aquest punt, la conselleria es mostra disposada a revisar aquesta decisió.

Punt: 32. Decret d’imatge corporativa.

Si ve els sindicats argumentem que cal actualitzar el decret d’imatge corporativa, el director general argumenta que aquest tema està condicionat pel que pugui sortir de la comissió d’igualtat i en tot cas es tractarà més endavant.

Punt 33. Petició de protocol amb les citacions judicials en vacances i permisos.

Subdirecció afirma que aquest punt ja està resolt i evita pronunciar-se sobre possibles revisions del que hi ha establert.

Punt 34. Polítiques internes en prevenció de suïcidis.

La subdirecció diu que recuperarà aquest tema de les conclusions de la comissió que va tractar l’any 2013 i que està disposada a revisar aquesta situació.

Punt 35. Conflicte col·lectiu.

Bitos d’USPAC afirma que hi ha un conflicte col·lectiu al Cos i que cal resoldre’l. El conseller li ha contestat que no hi ha conflicte col·lectiu atès que s’està negociant i parlant amb els sindicats sobre tots els temes que hi ha sobre la taula.

Torn obert de paraules.

Teresa Galín del sindicat de facultatius, demana i argumenta documentalment que s’apliquin les directrius de teletreball que la mateixa administració dicta en l’àmbit intern i recomana a les empreses, i demana que això mateix s’apliqui als facultatius del Cos de Mossos d’Esquadra.

Silva del sindicat SIGME pregunta per segona vegada sobre la NO tramitació dels expedients iniciats per manifestacions violentes. El conseller manifesta que se li enviarà la resposta.

El conseller anuncia que s’està negociant l’ampliació de la plantilla del cos amb el Govern central per tal que el cos de mossos arribi als 22.000 agents.

Carabassa del sindicat SICME i Pere Garcia del SAP, fan arribar la queixa, i argumenta el malestar, pel fet que a la guàrdia d’honors se li hagin retirat les armes.

Documents: