Covid-19: Imprescindible tenir bona qualitat de l’aire

Epidemiòlegs, experts en sanitat i organismes que vetllen pel control de la pandèmia coincideixen: és imprescindible que hi hagi una bona renovació de l’aire.

Per aquest motiu, hem adreçat un escrit a la Direcció General de la Policia perquè els espais tancats on no és possible la ventilació natural (únicament la dels aparells d’aire condicionat), es realitzi un estudi de la qualitat de l’aire.

Desconeixem quin tipus de filtres tenen els diferents aparells i la seva eficàcia de filtratge de la SARS-COVID-2.

Mentre contesten, els hem traslladat la recomanació que fa el mateix Departament de Salut de la Generalitat: baixar el nivell de CO2 de les estances.

Davant la impossibilitat de ventilació natural en algunes zones tancades (sales de comandament, menjadors, despatxos, OAC’s, zones de custòdia de detinguts, etc.) hem sol·licitat la instal·lació de sistemes homologats fixos de control dels nivells de CO2 i aparells d’aire amb filtres EPA o ULPA U16-U17, eficaços davant el virus.

Hem tornat a demanar la instal·lació de llums ultraviolades que permeten neutralitzar els virus en suspensió, sobretot en aquells espais on la llum del sol no arriba, tal com tenen, per exemple, altres cossos policials a les seves garjoles i espais sense llum natural.