Denunciem a Inspecció de Treball el 112 de Reus per possibles riscos psicosocials al treball

La problemàtica de manca d’efectius de la sala del 112 de Reus fa massa temps que dura, de fet és una problemàtica enquistada.

En aquesta sala els operadors policials i els seus responsables del Cos de Mossos d’Esquadra han de fer front a la gestió de les patrulles i les dades d’informació dels diferents incidents derivades dels requeriments dels ciutadans. El volum de trucades a gestionar és molt elevat amb relació al nombre d’efectius.

Des del Sindicat de Policies de Catalunya hem denunciat reiteradament la manca d’efectius. Només en l’últim més, hem registrat dos escrits adreçats a la DGP (data 21 de juny (Efectius sota mínims al 112 de Reus. Cal una solució ja!) i 12 de juliol).

El nivell d’estres i de sobrecàrrega de treball al qual estan essent sotmesos els operadors és molt elevat i això pot generar un risc psicosocial als treballadors.

L’afectació a la conciliació de la vida laboral i personal també està afectada per la denegació de diversos permisos. Gairebé sempre pel mateix motiu: manca d’efectius.

Aquest problema anirà a més quan traslladin la sala de Girona a les mateixes dependències físiques del 112 de Reus. Estarem molt pendents de l’augment de conferències que suposarà i amb quants efectius es gestionarà.

Farts del maltractament endèmic al qual són sotmesos els/les companys/es destinats/des al 112 de Reus que pot derivar en possibles afectacions de la seva salut, hem registrat denúncia a Inspecció de Treball.