Denunciem a Inspecció de Treball l’Edifici de Les Corts

El delegat del Sindicat de Policies de Catalunya a les Corts, va rebre diverses queixes d’afiliats/des entre l’última setmana de maig i la primera de juny motivades per temperatures inadequades.

També vàrem rebre queixes per la manca de llums d’emergència a les escales (a les plantes baixes hi ha visibilitat nul·la), senyalització no homologada (estan impreses en un foli amb impressora), objectes acumulats en algunes plantes a les escales i detectors de fum tapats.

Una vegada fetes les comprovacions que corroboraven les queixes, iniciem gestions amb la Subdirecció que culminen en una visita el dia 9 de juny amb un responsable de manteniment de l’administració per traslladar en persona les deficiències detectades i poder solucionar-les com més aviat millor.

El problema de les elevades temperatures de treball està motivat per una avaria de l’aire condicionat que requereix el canvi dels aparells dels dos edificis (aprox. 1 any). Adquirint el compromís el responsable de l’administració per solucionar la resta de manera ràpida.

Les elevades temperatures es van solucionar amb una ràpida incorporació d’aparells d’aires condicionats portàtils que han corregit temporalment el problema. També es van netejar els accessos de les escales on s’havia acumulat material, divers, quedant pendent la resta.
Malauradament, després d’un mes, tot i adquirir el compromís de solucionar els detectors tapats, el canvi de senyalització per una homologada i la instal·lació de llum que permeti visibilitat: tot segueix igual!

Malgrat la predisposició i la ràpida gestió per part de la Subdirecció que va permetre solucionar ràpidament part dels problemes, no entenem que la persona designada per la Subdirecció no hagi gestionat la resta (destapar els detectors de fum, posar una llum i canviar els senyals informatius)

Esperem que la denúncia funcioni i que l’edifici de les Corts sigui una mica més segur pels treballadors que en fan ús.