Dispositiu electoral 14F

El dispositiu se centralitzarà des de la Comissaria General Tècnica i serà conjunt entre CME i PL’s. Enguany es cobriran 140 col·legis més que a les últimes eleccions (en total més de 2760), 1000 d’aquests col·legis seran coberts per companys/es de PL’s, més la protecció a institucions i centres que intervenen en el procés electoral.

Hi haurà presència a quasi tots els col·legis electorals amb un binomi. Donades les condicions excepcionals COVID19, en el dispositiu participarà Suport Sanitari que donaran suport.

S’activaran el màxim nombre de recursos humans i materials: agents, vehicles (inclou lloguer en cas necessari), equips, comunicació etc.

Qui participarà? Tothom menys els companys/es amb reduccions de jornada.

Companys/es personal sensible seran mobilitzats/des? Si, però en cap cas aniran als col·legis electorals.

Companys/es en segona activitat seran mobilitzats/des? Sí, però en cap cas aniran als col·legis electorals.

La planificació del dispositiu serà centralitzada: Tothom treballarà amb les mateixes condicions arreu del territori (mateix horari imputat i realitzat). Abans del dia 1 de febrer es penjaran les planificacions horàries. El treball efectiu serà una jornada de 8 h (06:00-14:00 i de 14:00 a 22:00) i seran imputades 12 h (06:00 a 18:00 i de 10:00 a 22:00) amb el corresponent permís per poder anar a votar.

Als relleus de canvi de torn no caldrà esperar que arribi el torn entrant, es permetrà marxar del lloc per poder arribar a dependències a la finalització de la jornada a l’hora establerta al torn.

ARRO’s i BRIMO estarà reservada per protegir seus estratègiques i donar suport als agents de les dotacions estàtiques dels col·legis electorals en el mínim temps de resposta. S’activarà a tothom d’ordre públic.

Equips de Protecció Individual: Hem insistit molt. Cal recordar que de 19:00 a 20:00 h les persones positives o els confinats en quarantena per contacte amb positius podran anar a votar.

Han traslladat que a la protecció habitual de mascaretes, guants i gels hidroalcohòlics, han demanat pels mossos els mateixos equips de protecció que repartiran als membres de les meses (vestit de protecció) que s’hauran d’utilitzar 15 minuts abans de l’inici de la franja reservada pels votants de més risc al final de la jornada.

S’incrementarà a les comissaries el servei de neteja i desinfecció així com també s’esglaonaran els accessos a les dependències i vestuaris per evitar, sempre que es pugui, la massificació motivada per l’alta mobilització d’efectius.

RETRIBUCIONS DE LA JORNADA: TORNEN A SER INSULTANTS!

S’ha recordat que els sindicats fa temps que reclamem que es corregeixi el sistema actual de retribucions per poder percebre-les per cada efectiu mobilitzat i no per cada col·legi. És insultant rebre 36 € bruts!

En rebre la informació, no havien acceptat la modificació, ignorant les reiterades peticions nostres i de la subdirecció general de recursos humans.

Ni tan sols han justificat la negativa i han donat una mínima explicació. Aquest és el tracte que una vegada més rebem.

La SGRH ha reclamat en reiterades ocasions el canvi de sistema retributiu traslladant les nostres queixes i peticions als responsables del Departament de la Vicepresidència i Economia i Finances així com a la Secretaria d’afers exteriors de la Generalitat.

Nosaltres, que no som sospitosos d’anar de la mà del Departament d’Interior, us traslladem que ens consta que estan treballant per poder incidir i intentar que rectifiquin abans del dia de les votacions. Us informarem si hi ha canvis!