Efectius sota mínims al 112 de Reus. Cal una solució ja!

Hem registrat una carta adreçada al director general de la Policia per tal que es trobi una solució urgent al problema endèmic de manca d’efectius a la sala del 112 de Reus.

El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) ha rebut i té constància de diverses notes informatives comunicant l’excés de feina i estrès que suposa pels afectats la manca d’efectius endèmica d’aquesta sala.

Per aquest motiu hem adreçat la comunicació explicant la vulneració en la conciliació i drets laborals que suposen les nombroses denegacions dels permisos d’AP’s i HA.

Els operadors estan sotmesos a una sobrecàrrega de feina que se suma a l’estressant tasca d’atendre les constants i nombroses trucades que es reben a la sala que gestiona les sol·licituds dels ciutadans.

Per aquest motiu hem instat de manera urgent a cobrir l’excés de feina generat, per cobrir amb 18 agents (2 menys que l’any passat) 15 i fins i tot 13 efectius al mes de juny la feina habitual. -7 efectius en un torn és inacceptable.

Proposem que es generi un romanent d’hores extraordinàries de manera urgent fins que es resolgui el problema que descarregui l’excés de treball.

El Departament d’Interior té l’obligació de garantir la seguretat i la salut dels seus treballadors. Sobretot quan hi ha una sobrecàrrega d’exigència psicològica quantitativa molt elevada generada per no cobrir els llocs necessaris per desenvolupar la tasca.

En cas de no solucionar el problema a l’empara de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, presentarem una denúncia a Inspecció de Treball.