El Ministeri ens envia l’informe favorable per avançar la jubilació del CME que ha emès Inspecció de Treball

La Secretaría de Estado de empleo y economía del Ministerio de Trabajo y economía social ens remet l’informe i resolució emesa per Inspecció de treball i seguretat social de Catalunya.

Aquest tràmit suposa un pas imprescindible en el llarg i tortuós camí, que vam començar el SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA (SPC), conjuntament amb els sindicats ErNe (Ertzaintza) i SPF (Policía Foral de Navarra) l’any 2004.

Han estat molts anys on hem parlat i hem convençut senadors de tots els grups del Senat, diputats del Congreso de los diputados, grups parlamentaris d’aquí i d’allà, hem batallat amb tots els Governs que han passat durant aquest dilatat període tant per la Generalitat com per l’Estat de manera reiterada, defensant el projecte davant la Comisión del Pacto de Toledo, etc.

I finalment, com a impulsors i com a únic Sindicat de Mossos que va iniciar la sol·licitud i tramitació d’aquest expedient, rebem aquesta resolució favorable.

La resolució que recull que pel mateix Reial decret es va concedir, d’entre altres professionals, l’avançament de l’edat de jubilació del cos de l’Ertzaintza des de 2010, textualment conclou:

“… En cualquier cosa conceder la edad de jubilación a estos últimos y no reconocérsela a aquellos otros, sería claramente discriminatorio y conculcaría el art. 14 de la Constitución puesto que, los supuestos son sustancialmente iguales, no concurriendo ninguna diferencia relevante que pudiera justificar un trato desigual”

17 anys de feina han vist el seu fruit.

Cal recordar que aquesta resolució és coincident en la línia de treball que reflecteix el compromís signat pel Departament d’Interior amb els sindicats de mossos, el qual recollia el compromís d’implementar el model d’avançament de l’Ertzaintza, és a dir, fixar l’edat de jubilació voluntària dels membres del CME als 60 anys o 59 amb 35 anys de servei tan sols requereix l’entesa entre les dues administracions que han expressat el mateix interès i voluntat en fer-ho possible.

Paral·lelament l’SPC, i dins de l’estret seguiment que l’equip de l’SPC ve fent d’aquest procés, ens hem reunit amb la portaveu del PSC-PSOE de la Comissió del Pacto de Toledo per posar en comú la necessitat d’implementar el model de jubilació de l’Ertzaintza al CME amb la finalitat de desfer el greuge comparatiu entre policies iguals, i fer un pas més per garantir el nivell de qualitat de seguretat pública que es mereixen els nostres conciutadans.