El TSJC reconeix l’abonament dels plusos de torns, festivitat i nocturnitat en els períodes vacacionals de l’Ajuntament de Viladecans

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència de 10 de febrer de 2022, ha estimat el recurs d’apel·lació interposat pels serveis jurídics del Sindicat de Policies de Catalunya, en representació de diversos funcionaris de la Policia Local de l’Ajuntament de Viladecans.

La sentència anul·la una prèvia del jutjat contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona, ​​on de manera poc encertada, considerava que els plusos de torns, festivitat i nocturnitat, no suposaven retribució ordinària, en ser els seus imports variables, i, per tant, no havien d’abonar-se en període de vacances

La sentència suposa l’abonament amb caràcter retroactiu de les diferències retributives per als funcionaris de policia local de l’ajuntament amb efectes des de l’any 2014, amb els interessos legals corresponents.

De vegades, lluitar fins al final té el seu premi, i això és el que fem des del Sindicat de Policies de Catalunya, siguin quins siguin els obstacles que moltes vegades ens trobem a alguns tribunals del contenciós.