Exempció de les nits als 55 anys, així no!

Com bé ja sabeu, un dels pocs drets que els membres del CME tenim vigents actualment és la no realització de nits als 55 anys. La sol·licitud és de caràcter voluntari, per tant no és d’aplicació automàtica i cal sol·licitar l’aplicació.

Al marge de la modificació de la normativa que va permetre endarrerir l’edat de sol·licitud dels 50 als 55 anys, gràcies a la signatura dels de sempre, estem rebent queixes en l’aplicació de la normativa vigent.

Considerem que la tramitació ha de ser més àgil, s’ha de poder realitzar amb una antelació suficient perquè pugui ser d’aplicació just quan s’arriba a l’edat de 55, no “a partir de”.

Actualment molts/es companys/es que són previsors/es reben una resposta on se’ls diu que no poden fer la sol·licitud fins que no tenen l’edat que els permet l’exempció. El que comporta que mentre el seu cas no es resol, poden ser planificats/ades durant uns mesos veient vulnerats així, els seus drets.

També hem rebut queixes de destins on no realitzen nits i quan sol·liciten l’exempció a la qual tenen dret se’ls contesta que no poden demanar l’aplicació donat que ja no les fan.

A priori no té massa sentit demanar l’exempció si no es realitzen les nits, és evident, però què passa si es planifiquen dispositius en horari nocturn? Què passa si el mosso/a és canviat de lloc i el nou destí sí que es fan torns nocturns? Mateixa problemàtica que el cas anterior: Haurà de fer la sol·licitud i mentre es resolt pot ser planificat de nits veient vulnerat així el seu dret durant un temps.

Per aquest motiu hem adreçat al director general de la Policia un escrit per corregir les diferents problemàtiques.