Greus mancances de seguretat passiva, ja han estat traslladades al director general de la Policia.

El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) ha traslladat un escrit denunciant les greus mancances de seguretat passiva d’una ABP de la RPMB, que no especificarem públicament per no donar cap informació que, en mans equivocades, pot facilitar la comissió d’un atac.

Li hem traslladat una llista de mancances que posen en greu risc als agents que estan destinats allà i han de realitzar servei sense les mínimes garanties de protecció en cas de produir-se un atac.

No només li hem traslladat un escrit, acompanyat d’un reportatge fotogràfic, també ens hem posat a la seva disposició immediata convidant-lo a comprovar “in situ”, amb ell, el que li hem traslladat per tal que, en persona, pugui comprovar que no és cap caprici sindical que és una necessitat urgent corregir tot el que hem exposat.

Igual que els/les agents tenen una responsabilitat i un compromís en el seu dia a dia laboral i són sancionats quan no compleixen amb les seves obligacions, el Departament ha de vetllar perquè els treballadors disposin de les màximes garanties en seguretat per a l’exercici de la seva tasca policial.

Volem recordar companys/es que seguim a nivell 4 de seguretat i cal extremar les mesures per aquest motiu, sumades a les habituals pròpies de la tasca policial. I més, amb la recent campanya ben recompensada econòmicament amb criptomonedes a aquells que matin a un policia. Ja portem dos companys que han estat assassinats fa poc dies a altres països. No us relaxeu, extremeu les mesures d’autoprotecció.

En espera de la seva resposta, i en espera que siguin estimades, de manera diligent, les nostres propostes de seguretat passiva, l’hem informat també de la presentació d’una denúncia a inspecció de treball per diverses mancances de salubritat i estat deplorable de les dependències que també cal corregir.