Hores acumulades: Cal una solució

El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), ha traslladat la problemàtica que genera la gran acumulació d’hores acumulades que els membres del Cos acumulen per diversos motius. El principal motiu és la manca d’efectius que impedeix el gaudiment dels permisos que generen.

La realitat és que molts companys tenen acumulacions horàries que en casos extrems arriben a superar el còmput horari de dos anys de feina acumulat.

Cal remarcar que l’acumulació d’hores en tots els casos ve determinada per una necessitat de l’administració. La situació és absolutament injusta actualment i ens explicarem:

Que passa si l’agent demana una excedència i vol marxar del Cos? Aquestes hores treballades mai són retribuïdes, per tant, marxaria del Cos “regalant-les”.

Que passa si arriba el moment de la jubilació i no ha estat possible fer la regulació abans de la data de jubilació? Exactament el mateix, les hores es “perden” en benefici de l’Administració.

Passa el mateix si l’agent malauradament pateix una malaltia greu o un accident que acabi en mort. Les hores (que ja han estat treballades) haurien de ser retribuïdes a la seva família.

Per tots els casos exposats i altres situacions similars que es puguin produir cal que ens asseguem amb la DGP per tractar aquesta problemàtica.

Què passa si un agent marxa d’excedència, o es jubila, o mor en una actuació o per malaltia? On van aquestes hores?

Per aquest motiu en l’escrit registrat hem expressat la necessitat de reunir-nos per poder buscar una solució que corregeixi aquestes situacions tan injustes.