Indemnitzacions d’assegurança en cas de mort al CME: quin menyspreu!

És vergonyós el greuge comparatiu que existeix en les quanties que afecten les indemnitzacions que l’assegurança cobreix en cas de mort o invalidesa per accident en el cas que la persona afectada sigui membre del cos de Mossos d’Esquadra, en comparació a Bombers i Agents Rurals.

Els imports i les cobertures contractades mostren, novament, el greuge que pateixen els treballadors del Cos de la Policia Catalana.

El Departament d’Interior, segons acord de condicions laborals, hauria d’igualar les cobertures d’assegurança en cas de mort i per invalidesa.

Una altra de les coses que volem transmetre és que es cobreixin les despeses ocasionades pels sepelis dels companys morts en acte de servei.

Demanem que urgentment s’actualitzin els imports de les quanties indemnitzatòries contractades amb les companyies asseguradores.

Cal normalitzar el greuge que pateixen els treballadors del CME!