Consell de la Policia, 29 de gener de 2021

Ahir es va celebrar la continuació de la 1a meitat del Consell que es va iniciar divendres passat. El Consell es va dividir en dues meitats per la quantitat de temes a tractar després d’un any sense convocar-se.
Avui era la continuació de la 1a meitat, ajornada per problemes d’agenda del conseller divendres passat. Finalment s’ha pogut finalitzar i divendres vinent 5 de febrer se celebrarà l’inici de la segona meitat que consta de 16 punts.
CONVOCATÒRIES:
Actualment està oberta una convocatòria de 436 places. Aquesta convocatòria estarà oberta fins al 12 de febrer. Els agents que estan en pràctiques finalitzaran les mateixes el dilluns 2 d’agost.
CANINA:
Actualment en fase de pràctiques que finalitzaran el diumenge 20 de juny.
TEDAX:
Actualment en fase de pràctiques que finalitzaran el dilluns 15 de març.
TRÀNSIT:
En la categoria d’escala bàsica (agents i caporals) finalitzaran les pràctiques el dilluns 1 de febrer. En l’escala intermèdia finalitzaran el dissabte 20 de març.
PROTECCIÓ DE PERSONES I BÉNS:
Escala bàsica i intermèdia realitzaran el curs des del dilluns 1 de febrer fins al divendres 26 de març.
CONCURS D’INVESTIGACIÓ:
Se’ls ha traslladat que són els grans oblidats per part de l’administració. Fa anys que no es fa cap concurs i a més no es dona compliment a la previsió que existia el novembre del 2020. Ens han assegurat que durant el mes de febrer presentaran el projecte de les bases. Ens asseguren que quan estiguin presentades NO
DEMORARAN MASSA LA PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA.
Estarem atents perquè no és la primera vegada ni l’última que fan anuncis que després no compleixen.
OFERIMENT PROVISIONAL ARRO:
Mentre es realitza el curs d’ARRO, l’administració assumeix que els 128 efectius no estaran disponibles. Veurem com es cobreix la manca d’efectius, que segons ells, diuen que podran assumir.
PROBLEMÀTICA DE LES TITULACIONS:
Expliquen, que tenen coneixement que tots els sindicats han presentat recurs. El Sindicat de Policies de Catalunya  és un dels que ho ha fet i en espera de la resolució judicial, ells segueixen apostant per no rectificar la normativa que ha generat la polèmica i tirar endavant per la necessitat que tenen de cobrir les places. Veurem que van dictant els jutges. Esperem que ens donin la raó i els/les companys/es afectats/des puguin veure els seus interessos reconeguts.
POLICIA MARÍTIMA:
Preguntats per aquesta qüestió, contesten que no tenen, a curt termini,  cap data prevista de realització de la convocatòria.
PLA DE CARRERA PROFESSIONAL:
Sembla que volen engegar novament aquest tema endèmic al Cos. Veurem si recuperen el que ja es va iniciar en el seu moment (on cada organització sindical representativa aleshores va elaborar la seva proposta) o comencen des de zero. En qualsevol cas, és urgent
Diuen que crearan una comissió per treballar el Pla de Carrera Professional. Esperem que no la demorin massa.
JUBILACIÓ ANTICIPADA:
Ja sabeu que des de l’any 2003 (vàrem ser els impulsors al CME), nosaltres som uns ferms defensors del model aplicat a l’Ertzaintza.
Els dos cossos som policies autonòmiques integrals, els dos estem subjectes al règim general de la seguretat social i per tant hauríem de tenir aplicat el mateix model de jubilació a 60 anys. Així li hem traslladat al conseller i hem afegit en quin estat es troben les partides pressupostàries que han d’anar destinades a efectuar el pagament a la seguretat social per finalitzar els tràmits. També hem dit que els estudis previs estan fets. Així que ara, només depèn tot de la voluntat política de la Generalitat i del Govern Estatal per desbloquejar aquesta qüestió i que es publiqui el Decret que corregeixi aquest històric greuge comparatiu amb altres policies autonòmiques integrals, com la basca.
INCREMENT EFECTIU DEL 0,3%:
Ens han proposat un complement per USC, però una vegada més, necessiten tenir l’ok de la comissió de retribucions i Despeses de personal. Ja us informarem.
GUÀRDIES DE LES UNITATS D’INVESTIGACIÓ:
En cas d’aprovar-se el document de conclusions amb els sindicats, esperem que es corregeixin, d’una vegada per totes, les diferencies i que finalment s’apliqui un criteri unitari i comú a totes les unitats d’arreu del territori per no generar greuges. Precisament ahir, vàrem denunciar (comunicat núm. 10) la problemàtica que genera una modificació a la RPMB de les guàrdies que no s’aplicarà a la resta.
PERLLONGAMENT DE SOL·LICITUD I GAUDIMENT DELS AP’s 2020:
El Sindicat de Policies de Catalunya va anunciar una demanda als jutjats (comunicat núm.3 data 11 de gener) veient que l’administració no atenia a raons i considerava que la pandèmia mundial de la COVID-19 que ha modificat la vida de tothom durant l’any 2020 no era motiu suficient per concedir un allargament del període de sol·licitud i gaudiment. Casualment al cap de dos dies de l’anunci de la interposició de la demanda, van anunciar que allargarien el període i van publicar la instrucció.
Esperem que mai més hàgim de pagar nosaltres la manca endèmica d’efectius.
IMPUTACIÓ HORÀRIA PER ASSISTÈNCIA A JUDICI A L’AUDIÈNCIA PELS ATEMPTATS DEL 17-A:
Ja vàrem facilitar als afiliats afectats un model de reclamació per aquest tema. Avui hem traslladat el malestar i indignació pel tracte rebut pels que haurien de ser herois de Catalunya i, malgrat ser-ho per nosaltres, l’administració no els imputa el que és just. Per aquest motiu hem demanat, d’acord amb l’article 6.2 de la instrucció 19/2012, que les imputacions siguin “més reals” quan es donen casos com aquest o similars. Demanem imputacions de 14?h.
PAGA EXTRAORDINÀRIA COVID-19:
Malgrat que tothom reconeix la feina feta pels mossos en la primera pandèmia i després que el president Torra anunciés que els mossos estaríem inclosos amb els sanitaris en la retribució única extraordinària, finalment ens han deixat un cop més fora. Aquest és el tracte! I malgrat que s’ha tornat a reclamar, de moment, no hi ha cap notícia que faci sospitar que per una sola vegada ens tractaran en privat, en consonància a com els agrada emplenar-se la boca en públic.
MODIFICACIÓ DECRET D’ELECCIONS:
És una necessitat per evitar que en futurs processos electorals es faci un ús indegut d’una de les modalitats de vot, concretament el vot per correu. En el vot presencial no hi ha cap problema. Però alguns volen aprofitar per colar el vot electrònic. El vot electrònic en les diferents proves que s’han fet i malgrat que sobre el paper és 100% segur, s’ha demostrat que no ho és.
Hem traslladat al conseller que des de SPC no tenim cap problema en aquesta modalitat quan la veiem implementada prèviament en els processos electorals per escollir els representants dels diferents governs locals, autonòmics i estatals.
Aleshores tindrem les garanties que efectivament és segur. Mentre ells no ho apliquin en els seus processos electorals, és que la cosa no està tan clara.
UNIFORMITAT:
Zones fredes i roba tèrmica.
El nostre representant ha reclamat que la dotació que s’està repartint actualment (samarreta tèrmica, buf i mitjons) sigui repartida a la totalitat dels agents independentment que facin serveis de paisà i rebin el val compensatori. Els fures per exemple, malgrat tenir dret al val i anar de paisà, pertanyen a seguretat ciutadana i tenen serveis on vesteixen la uniformitat com la resta dels agents.
També hem fet incís en la de les zones de clima més extrem on la roba és insuficient per treballar fins a -17 ?. Malgrat que hi hagi diverses recomanacions i manaments parlamentaris encara no s’ha solucionat. L’última denúncia a Inspecció de Treball per aquest tema posada pel Sindicat de Policies de Catalunya, la podeu llegir al web (comunicat núm.1 data 8 de gener)
Ens comenten que a la propera uniformitat “estudiaran” que aquest problema quedi corregit. Ens remetran les característiques tècniques de la jaqueta, que reconeixen insuficient per fer front a aquestes temperatures.
Sembla que finalment la gorra tipus “Mario Bros” que tanta polèmica i rebuig ha generat serà més tipus beisbol. Veurem finalment quina és la definitiva.
PARC MÒBIL:
Ens donen dades del parc mòbil i ens comenten que dels 410 nous vehicles, 223 han estat destinats per a les unitats de seguretat ciutadana. Segueix havent-hi problemes i modificacions que ens agradaria traslladar per a millorar els models i hem demanat que escoltin les nostres demandes en aquest sentit.
En relació amb els vehicles idonis per les unitats d’investigació (les grans oblidades des de fa 5 anys) estan realitzant un estudi que recollirà les necessitats que alguns dels agents destinats a aquestes unitats els traslladin. Esperem que aquesta vegada, també escoltin el que aportem des dels sindicats, que no és més que un recull de les queixes que ens feu arribar.
INDEMNITZACIONS PER LESIONS PATIDES EN ACTES DE SERVEI:
Fa anys que reclamem a la Generalitat les indemnitzacions per les lesions patides en acte de servei quan els agressors es declaren insolvents.
De fet LA PRIMERA SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA QUE OBLIGA A LA GENERALITAT A PAGAR LESIONS EN ACTE DE SERVEI AL CME ÉS DEL SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA. Sentència que ha servit perquè la resta de companys afectats pel mateix hagin pogut reclamar els seus drets i percebre les indemnitzacions.
Malgrat tot, l’Administració segueix recorrent per no fer front a les seves obligacions i ens obliga a seguir reclamant als jutjats el que haurien de pagar sense cap excusa. L’última sentència guanyada al Suprem per aquest tema és de la setmana passada. Podeu llegir al web el comunicat núm. 8 de data 26 de gener NOU ÈXIT AL TRIBUNAL SUPREM.
Ara, el conseller ens diu (malgrat els serveis jurídics de la Generalitat/Departament d’Interior fan el contrari) que han modificat la legislació a punt de publicar que corregiria aquestes situacions. Ho volem veure, ja que s’està esperant que Economia i Finances doni l’ok. Si no ho fan, nosaltres seguirem defensant i guanyant que us paguin.
FUNDACIÓ DEL CME:
Segueixen treballant en ella i estan incorporant als estatuts, aportacions fetes per diverses entitats (entre elles dels sindicats).
TIR:
Reconeixen que amb la COVID-19 les classes de Tir van ser anul·lades el 10 de març i posteriorment restablertes el 29 d’abril que surt una comunicació que deixa sense efecte el primer comunicat.
Malgrat que hi ha més complicacions per aplicar les recomanacions de riscos laborals per la seva realització, reconeixen que en alguna regió policial ho van entendre malament i van seguir suspeses, explica el Comissari.
SALES REGIONALS DE COMANDAMENT:
Comuniquen que la SRC de Girona es tancarà al mes de novembre de 2021.
Ens queixem de la manca d’efectiu per fer front al volum de feina i ens diuen que amb la incorporació de les tauletes no caldrà tenir tants efectius.
Ens diuen que en el desballestament de la Sala de Girona els sindicats participarem en el procés de buscar una alternativa laboral als que estaven destinats a la sala clausurada. Aquest últim punt, no el tenim gens clar.
TANCAMENTS DELS SECTORS DE TRÀNSIT D’EGARA A CERDANYOLA:
Definitivament no escolten i segueixen capficats en tancar certs sectors de trànsit.
L’última “novetat” és el trasllat d’Egara a Cerdanyola. Ja hem visitat les instal·lacions on volen encabir als agents i necessita obres de remodelació i ampliació. Actualment no és possible. Veurem l’afectació que això té sobre la seguretat del trànsit de la zona.
VACUNACIÓ DE COVID-19 ALS AGENTS DEL CME PRIORITÀRIA:
Aquesta qüestió ens preocupa moltíssim al Sindicat de Policies de Catalunya, tal com vàrem traslladar a l’Hble. conseller en dos escrits, demanant que els agents del CME, després dels avis i àvies i dels sanitaris, siguem els següents en vacunar-nos.
En data 19 de gener ja vàrem traslladar per escrit aquesta sol·licitud. En data 27 de gener es va tornar a tramitar un escrit al conseller advertint de l’afectació i amb quina gravetat i virulència, segons els experts, tindria aquesta nova variant britànica. Segons ells, en quatre setmanes serà la predominant a Catalunya.
Podeu llegir el comunicat núm.9 del 27 de gener on li diem que faci tasca de prevenció o hi ha el perill de quedar-se sense el mínim d’efectius, a jutjar per les estadístiques de baixes i/o quarantenes preventives per soques menys agressives.
La seva resposta ha estat que estan esperant el que decideix el Departament de Salut per saber si som o no col·lectiu de preferència.
Que no ho saben que sí? Entenem que primer els avis i àvies i després el personal sanitari, i després nosaltres!
La segona meitat del Consell serà, si no hi ha cap novetat, el divendres 5 de febrer.
Ja us informarem.