Instrucció 1/2021 Reclamacions sobre insolvències patrimonials: al·legacions presentades

Des del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) vam aconseguir la primera sentència al Cos de Mossos que obligava la Generalitat a compensar als membres del Cos de Mossos d’Esquadra quan eren agredits en l’exercici de les seves funcions i la persona culpable es declarava insolvent.

Aquesta important sentència pionera va marcar el camí a la resta. Han estat molts anys de reclamacions als tribunals fins a aconseguir la unificació de doctrina al Tribunal Suprem.

Finalment, després d’anys de reclamacions judicials guanyades, l’Administració ha canviat de criteri. Ha redactat un esborrany d’instrucció per agilitzar que es percebin les indemnitzacions sense haver de recórrer als tribunals.

Malgrat que valorem positivament l’elaboració de l’esborrany, cal informar-vos que discrepem en dos punts sobre els quals hem presentat al·legacions:

– Considerem que la regulació és incompleta i parcial dels supòsits inclosos d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem. Per exemple, què passa als casos d’autor desconegut? No estan contemplats al text.

– Considerem que no poden aprofitar una instrucció que només ha de regular un procediment administratiu d’abonament d’indemnitzacions per limitar drets dels funcionaris.

Podeu llegir el text íntegre de les al·legacions. Com sempre, si valorem que alguns dels nostres drets queden vulnerats, els nostres serveis jurídics els defensaran als Tribunals, tal com varen fer fa anys aconseguint la sentència que va marcar un punt d’inflexió al Cos permetent ser compensats econòmicament per la DGP quan érem agredits i els/les autors/es es declaraven insolvents.