La Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat de dones i homes de la PG-ME

La Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat de dones i homes de la PG-ME

Es constitueix per elaborar el Pla d’Igualtat de la PG-ME, prèvia l’elaboració de la diagnosi de les dades organitzatives de la situació de dones i homes.

Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre.

Composició

Té caràcter paritari i col·legiat

Ha de respectar la presència equilibrada de dones i homes

– 9 de l’administració.

– 18 membres.

– 9 organitzacions sindicals.

Funcions

Negociació, elaboració i aprovació de la diagnosi i de les mesures que integren el Pla.

Proposta de Pla d’Igualtat de la PG-ME per a la seva aprovació al Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra.

* És un òrgan de caràcter temporal amb una vigència d’un any, termini en el què ha d’assolir el seu objectiu.

Consulteu la tercera infografia adjunta!

Podeu consultar la primera de les infografies en aquest enllaç > https://cutt.ly/UmGNFRj

Documents: