La Covid-19 + festes a domicili = directrius d’actuació

El Sindicat de Policies de Catalunya ha adreçat una carta al director general de la Policia traslladant la problemàtica generada per les mesures que la pandèmia genera.
El confinament provoca que cada vegada més, es facin festes il·legals a l’interior de domicilis privats i pisos turístics.
El conseller d’Interior va expressar a diversos mitjans de comunicació, que el Cos de Mossos d’Esquadra no es troba vinculat a l’actuació que el CNP va realitzar a Madrid, en una entrada sense autorització judicial a un domicili que contravenia la normativa vigent.
Ja que aquesta problemàtica es produeix a Catalunya i com a Cos jerarquitzat que som, demanem que la Prefectura del CME tramiti una ordre interna d’actuació on es detalli el model d’actuació davant aquestes celebracions no autoritzades a domicilis particulars, pisos turístics, etc. que contravenen la norma.
D’aquesta manera no només quedarà molt més clara la línia d’actuació que es vol aplicar. No només es garantirà el marc legal d’actuació dels agents actuants, també s’aconseguirà una estandardització i homogeneïtzació en la resposta que els agents del Cos donin davant aquests casos.