L’ISPC condemnat a indemnitzar amb 4772,85 € a un company

Quan el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) denuncia el mal estat de les instal·lacions de l’ISPC no és per caprici. L’abandonament i manca d’inversió durant anys pot arribar a ser perillosa pels/les agents i futurs/es agents.

En aquesta ocasió l’afectat ha estat un company d’ARRO. El passat 7 de juny de 2021 es trobava a les instal·lacions realitzant un curs de formació obligatòria i va patir una caiguda a conseqüència del mal estat d’una llamborda que no estava correctament subjecta.

La caiguda de l’afectat, fruit del mal estat de les instal·lacions, van fer que estigués 56 dies impedit per desenvolupar el seu treball, quedant-li seqüeles de perjudici estètic lleuger.

Malgrat que l’informe de manteniment de les instal·lacions intentava eludir la responsabilitat de l’administració en la lesió (deien que estava senyalitzat i que hi havia cartells alertant del perill de lesions, en lloc de reparar-les), els lletrats de l’SPC van poder acreditar el contrari.

No és casual que el paviment hagi estat reparat. Lamentem que sempre sigui després d’una sentència condemnatòria i que no es faci abans, quan s’alerta del perill.

Volem agrair al company d’ARRO la confiança dipositada en l’SPC per a la defensa dels seus interessos, que haurà de ser indemnitzat amb més de 4.700 €.

Felicitem, una vegada més, als nostres serveis jurídics per un altre èxit. Moltes Felicitats Sandra per l’excel·lent feina feta i la teva implicació.