Mascaretes amb grafè: demanem la seva retirada preventiva ja!

A diferents mitjans de comunicació s’ha publicat la informació que el Ministeri de Sanitat Canadenc va determinar que la inhalació de partícules de grafè utilitzat en alguns models de mascaretes FFP2, podien produir toxicitat pulmonar.

Després, tant al País Basc com a Castellà i Lleó i a Madrid han estat retirades preventivament.

Algunes autoritats sanitàries i científiques especifiquen que hi ha diferents tipus de grafè i informen de les altes quantitats que s’haurien d’ingerir per inhalació perquè produïssin possibles lesions pulmonars. Encara no hi ha res clar.

Per tant és imprescindible que el Departament faciliti els diferents fabricants i els models repartits per saber si alguns dels models repartits entre els/les agents del Cos han utilitzat grafè.

En cas afirmatiu, des del Sindicat de Policies de Catalunya SPC hem adreçat un escrit a l’Hble. conseller d’Interior Miquel Sàmper i Rodríguez, demanant la seva retirada urgent de manera preventiva.

No es tracta d’alarmisme, es tracta de prevenció! Caldrà esperar els resultats dels informes de les autoritats científiques i sanitàries sobre aquesta qüestió, però no ens la podem jugar, val més prevenir en excés a lamentar.

Des de Sindicat de policies de Catalunya estarem molt atents, i us informarem puntualment.

Amb la salut no s’hi juga ni es corren riscos. Entenem que en la mateixa línia actua la Conselleria d’Interior i que farà cas a la nostra petició de manera immediata.