Nou èxit jurídic per lesions en acte de servei

CONDEMNEN L’AJUNTAMENT DE BADALONA, PER NO APLICAR LA JURISPRUDÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM SOBRE INDEMNITZACIÓ PER LESIONS EN ACTE DE SERVEI ALS CCFFSE.

El jutjat del contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona ha estimat la demanda interposada pels serveis jurídics de l’SPC, a favor d’un company de GU Badalona que reclamava la indemnització per lesions en acte de servei fixada per sentència penal.

L’Ajuntament de Badalona, va argumentar al judici que l’actuació que havien realitzat era “competència” de la Policia Autonòmica i no de la Policia Local, motiu pel qual rebutjaven qualsevol indemnització als agents actuants.

Aquesta argumentació, no només constitueix una aberració pels agents del Cos, sinó que constitueix una completa tergiversació de la realitat, ja que els agents de la Guàrdia Urbana van acudir a un servei d’emergència, a una situació de violència de gènere. Al marge de què la instrucció policial del tema en qüestió la portin uns o altres cossos policials, el cert és que tot agent té el deure d’actuar i així ho van fer.

La sentència recull:

“Además, lo que se trata en el presente recurso es de conseguir la indemnización total y absoluta de los efectos o consecuencias que derivaron del incidente o agresión que sufrió el demandante. Y de ese incidente, tal como se refleja en la sentencia, surgió un derecho económico que no puede ni debe quedar sin amparo ni reconocimiento por el simple hecho de que el condenado fuese declarado insolvente, por cuanto esa agresión se produjo en el pleno ejercicio de las funciones profesionales, es decir, en acto de servicio, en beneficio del interés general.

El Jutjat va concloure l’aplicació de la doctrina de la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem de dates 15 de juliol de 2020 (1003/2020), de data 28 de setembre de 2020 (137/2020) i de 18 de gener de 2021 (18/2021).

Cada vegada més jutjats avalen aquesta doctrina, malgrat la incomprensible oposició dels Ajuntaments com el de Badalona en aquest cas, per a procedir a la seva aplicació i esgotar la via judicial.

De poc ha servit la negativa de l’Ajuntament a no voler compensar als afectats. L’excel·lent feina dels serveis jurídics de l’SPC, obligant a pagar, és una excel·lent notícia. Felicitem la lletrada Sandra i al company a qui agraïm la confiança dipositada en la nostra organització per vetllar pels seus interessos.