Pas de vianants per a la seguretat dels/les alumnes de l’ISPC

El Sindicat de Policies de Catalunya ha adreçat una petició conjunta a la directora de l’ISPC i també a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Mollet per tal de millorar un punt feble en la seguretat viària.

Concretament, l’accés de la zona del tir de l’Institut que dóna a l’avinguda de Lourdes, des de la rotonda d’enllaç entre la C-17 i l’AP7.

Els nombrosos alumnes que volen accedir a l’ISPC, no disposen de cap pas elevat o soterrat que permeti travessar amb seguretat.

De fet, accedeixen amb un risc elevat per a la seva seguretat i la dels conductors que circulen per la via.

Cal advertir que les persones que vulguin fer ús del pas de vianants per travessar el carrer amb seguretat, han de caminar un quilòmetre.

Hem sol·licitat que es marqui a terra un pas de vianants i que a la zona es col·loquin les senyalitzacions oportunes per indicar l’existència d’un pas de vianants, que permetrà creuar amb més seguretat quan s’accedeixi per aquella zona de l’Institut.

Durant l’any lectiu la utilització és molt nombrosa essent utilitzat per més d’un miler de persones.

Considerem que la despesa que s’ha de realitzar és mínima i el guany en seguretat obtingut serà considerable.

Esperem que valorin positivament la petició i que sigui atesa com més aviat millor.