Planificació hores de romanent

Segons la instrucció 7/2015 sobre l’aplicació de la jornada de treball de les persones funcionàries del CME, la planificació anual s’ha de donar a conèixer de forma prèvia a l’inici de l’any policial (1 de febrer), exposant-la als taulells d’anuncis.

L’incompliment de la normativa no és un cas aïllat, hem detectat i ens heu traslladat des de diversos destins la mateixa problemàtica.

Exhaurit el termini de comunicació en un mes i un dia, des del Sindicat de Policies de Catalunya SPC hem registrat avui mateix un escrit de queixa.

Demanem que es donin les instruccions necessàries a la totalitat del territori perquè es planifiqui tota la jornada anual, com preveu la normativa.

Des de SPC exigim a l’administració la mateixa diligència en el compliment de la normativa reguladora que s’exigeix als integrants del Cos de Mossos d’Esquadra.