Primera reunió de la mesa de negociació de l’Ajuntament de Navàs

Avui dia 01 de setembre hem assistit amb el nostre delegat a la primera reunió de la mesa de negociació de l’ajuntament de Navàs.

Valorem la reunió com a positiva, en aconseguir assolir els beneficis socials que tenien els laborals des de 2019 i nosaltres no teníem.

– Equiparació amb el personal laboral pel que fa a les retribucions de dietes i quilometratges.

– Hem aclarit la interpretació errònia que es feia del conveni; ens han donat la raó i a partir d’ara no es descomptarà cap complement per gaudir dels assumptes propis.

– L’assistència a judicis fora de les hores de treball seran remunerades amb quantitats estipulades i pactades.

– Una empresa externa realitzarà un estudi per la valoració i estudi dels llocs de treball tant de funcionària com de personal laboral.