Primera sentència guanyada en matèria d’insolvència contra l’ajuntament de Montmeló a favor d’un agent de la policia local

Un afiliat de l’SPC, policia local de l’Ajuntament de Montmeló, després d’haver estat assistit en via penal pels nostres serveis jurídics, i davant la situació d’insolvència del penat, va sol·licitar a l’Ajuntament del qual depenia, el rescabalament pels danys soferts i que van ser fixats en sentència (1700 euros).

Després d’interposar la corresponent reclamació administrativa i davant de la falta de resposta per part de l’Administració, es va interposar una demanda recaient-la davant el Jutjat contenciós número 2 de Barcelona.

Els esforços judicials van donar el seu fruit, i l’agent va rebre la indemnització sol·licitada.

La present sentència és una de les pioneres en matèria d’àmbit local, sent les anteriors guanyades pels nostres serveis jurídics contra l’Ajuntament de Badalona entre d’altres…