Procés d’elaboració del Pla d’Igualtat de la PG-ME

Procés d’elaboració del Pla d’Igualtat de la PG-ME

1- Compromís institucional

Creació de la Comissió per a la Igualtat de Gènere de la DGP i la comissió negociadora.

2- Diagnosi

Anàlisi de la situació de dones i homes a la PG-ME a la comissió negociadora.

3- Elaboració del Pla

Determinació dels objectius i mesures a portar a terme per cercar la igualtat d’oportunitats.

4- Aprovació del Pla i implementació de les actuacions

Aprovació al Consell de la Policia i execució de les actuacions aprovades al Pla d’Igualtat.

5- Seguiment i avaluació del Pla

Comprovació que les mesures s’estan portant a terme i donen els resultats esperats

Més informació: mossos.igualtat@gencat.cat

 

Consulteu la tercera infografia adjunta!
Podeu consultar la primera de les infografies en aquest enllaç: https://cutt.ly/UmGNFRj
Podeu consultar la segona de les infografies en aquest enllaç: https://cutt.ly/Rm4E0uC