Projecte PECAR: Afectarà les URMA i ACMES?

Hem traslladat al director general quines possibles afectacions en aquestes unitats hi hauria en les competències en medi ambient per l’aplicació del pla i com es veuran afectades.

El conseller va expressar (així es va recollir per diversos mitjans de comunicació) que l’objectiu d’aquest projecte és reconèixer el Cos d’Agents Rurals com a policia integral del medi natural per tal que assumeixin competències plenes en protecció del medi ambient a tot el territori català. L’anunci es va fer mentre expressava les millores laborals com la jubilació anticipada, segona activitat, etc. de la qual ens alegrem que hagin assolit.

Actualment, URMA i ACME fa anys que desenvolupen aquestes tasques de manera molt eficient.

Des del Sindicat de Policies de Catalunya, volem saber quina afectació de l’aplicació del Pla PECAR tindrà al CME? Si tenen previst eliminar les competències que desenvolupen les Unitats Regionals de Medi Ambient URMA i les Unitats dels Serveis Centrals ACME?

Esperem que no s’elimini una de les competències més antigues del Cos, on cal destacar l’excel·lent feina feta durant tots aquests anys.

En espera de rebre resposta, des de l’SPC no entendríem, ni donaríem suport a l’eliminació competencial, amb l’afectació negativa que produiria a la Institució un canvi com aquest.

Esperem rebre una resposta ben aviat. Així que la tinguem, us la traslladarem. Esperem que en cap cas el Cos es vegi afectat per la implantació d’aquest projecte PECAR que permetrà una millora en moltes de les condicions laborals dels companys de Departament i de les que ens alegrem, però considerem que no ha d’afectar el CME.