Què faran els diferents representants polítics?

SAPOL i SPC, personats com acusació particular i popular respectivament contra els detinguts que van intentar cremar al company, us comuniquem que tots han estat ingressats a presó sense possibilitat de fiança.

Aquests dies d’aldarulls amb l’excusa de la defensa de les llibertats, tothom que ha volgut ha pogut veure com en realitat s’han utilitzat per agredir a la policia i les seves instal·lacions amb una violència mai vista.

Per aquest motiu, ahir vàrem registrar un escrit adreçat al president de la Mesa del Parlament i a l’alcaldessa de Barcelona on traslladàvem el profund malestar i preocupació entre els integrants del Cos de Mossos d’Esquadra, Policies Locals i Guàrdia Urbana és a dir de la Policia de Catalunya i els demanàvem:

1. Que a la sessió de la Diputació Permanent del Parlament I a la primera sessió del Consell municipal, com a màxima expressió democràtica Catalunya i de la ciutat, es proposi una condemna unànime i explícita de la violència extrema que ha patit la societat catalana en general, i també els policies de Catalunya, en especial aquests darrers dies a la ciutat de Barcelona.

2. Que es doni suport a Mossos d’esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona, i en concret a les unitats d’ordre públic, dotant-los de suficients recursos humans i materials per fer front amb suficients garanties a aquest tipus de delinqüència.

3. Que es prengui el compromís de deixar fora de les lluites partidistes el servei públic de seguretat i a la policia.

4. Que s’iniciïn els passos escaients perquè les entitats, associacions i partits polítics que no condemnin de manera clara aquest tipus de violència siguin exclosos de les subvencions que van rebent, així com de qualsevol mena d’ajudes econòmiques de caràcter públic. Atès que ha quedat palès que aquests diners públics han servit, com a mínim en part, per atacar a la mateixa societat que els hi ha lliurat.

5. Que s’agafi el compromís de perseguir legalment a les persones que participin en els actes violents a les nostres ciutats, ja sigui exercida contra béns públics i/o privats, ciutadans i/o policies, a fi i efecte que siguin ells qui abonin el cost dels danys i desperfectes a les coses i lesions a les persones, i no els ciutadans i ciutadanes a través dels seus impostos.

Els hem exposat també que iniciarem tots els tràmits i accions necessaris per a solucionar les mancances i carències que els policies estem patint a Catalunya davant les més altes instàncies Europees.