Reunió RPCT

Us expliquem els temes que s’han tractat avui a la reunió amb els responsables de la Regió Policial Camp de Tarragona.

1- ARRO RPCT:

Amb la nova incorporació dels agents d’ARRO, demanem si se’ls ha dotat de tot el material individual d’ordre públic i uniformitat (granotes).

La resposta rebuda és que hi ha pendent un contracte menor d’acord amb la licitació per l’adquisició de granotes per ARRO i BRIMO. Una vegada s’adquireixi aquesta uniformitat, s’entregarà als agents destinats en aquestes unitats.

De moment, i de forma momentània, se’ls ha fet entrega de granotes de segona mà. La resta de material individual d’ordre públic, ja està adjudicat.

2- NOVA UNIFORMITAT CME:

D’acord amb la licitació, per substituir l’actual uniformitat (que es preveu que sigui a finals de l’any 2021, inicis del 2022), demanem si la RPCT ha rebut instruccions relacionades amb agafar les mides de les talles individuals de cada agent, o d’altres indicacions relacionades amb aquest canvi d’uniformitat.

Ens traslladen que de moment no han rebut cap instrucció, però que faran un recordatori perquè tots els agents tinguin actualitzades les mides, per ajustar-les a la realitat.

3- CLIMATITZACIÓ COMISSARIES:

S’apropa l’època estival i l’augment de les temperatures i per aquest motiu demanem si s’han notificat incidències per avaries o mal funcionament dels sistemes de climatització a les diferents comissaries de la RPCT.

El cap del servei d’administració de la RPCT, ens indica que amb data d’avui no tenen constància de cap mena d’avaria significativa i que tots els sistemes de refrigeració de l’aire es troben operatius.

4- NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES COMISSARIES I VEHICLES:

Demanem si durant els últims 4 mesos s’han reduït el nombre d’hores destinades a la neteja i desinfecció de les comissaries i dels vehicles policials.

El cap dels serveis d’administració de la RPCT ens trasllada que no hi ha hagut cap reducció de la neteja dels vehicles oficials.

Respecte als serveis de neteja de les comissaries ens comenten que a finals de març, i durant els mesos d’abril i maig va haver-hi unes modificacions del nombre d’hores assignades. Van haver de fer un contracte menor extraordinari, reduint el nombre d’hores de neteja, però tot i això, a les ABP, es va garantir la presència dels serveis de neteja també els diumenges.

El mes vinent (juny) comença la nova adjudicació del servei de neteja, i al contracte hi ha una bossa d’hores específiques amb motiu de l’actual pandèmia.

5- CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA:

Ens informen que actualment la renovació dels sistemes de videovigilància dels edificis policials, es troben inclosos en un RAM de substitució i millora d’aquests dispositius de seguretat, i que l’execució es podria fer aquest any, però també es podria allargar més.

6- REPOSICIÓ DE CADIRES SALA 112:

Ens informen que s’han entregat ja dos bancs pel vestidor de la sala del 112.

Amb data 19 de febrer es va fer la comanda de mobiliari, i es van demanar 26 cadires.

També fan constar que la petició de reposapeus, es considera una adaptació del lloc de treball, i per tant l’interessat/da ho ha de demanar de forma individualitzada.

7- PROBLEMES AMB ELS VESTIDORS D’HOMES I LA CLIMATITZACIÓ A LA COMISSARIA DE SALOU:

Ens fan arribar que són conscients de la manca d’espai existent als vestuaris d’homes en aquesta comissaria. Que en relació amb els problemes de climatització, indiquen que s’han adquirit dos pingüins per refredar l’aire als vestidors d’homes i al de les dones, i que també s’està fent recerca per trobar les solucions tècniques definitives, abans de l’estiu de l’any 2022.

El problema de l’espai entre taquilles al vestuari d’homes radica en el fet que aquest espai es troba actualment sobredimensionat pel nombre d’agents destinats en aquesta comissaria, i més en època de pandèmia.

El Comissari cap de la RPCT es fa ressò d’aquesta problemàtica de manca d’espai. És coneixedor d’aquesta situació i per aquest motiu es compromet a treballar en aquest tema per intentar donar una solució de millora a la manca d’espai.