Reunió RPTE, 14/06/2022

Des del Sindicat de Policies de Catalunya, us informem dels temes que es van parlar a la reunió amb responsables de la RPTE del dia 14 de juny de 2022 i sobre les respostes rebudes.

– UNITATS D’INVESTIGACIÓ RPTE:

Amb relació a la RLT de les diferents unitats d’investigació de la RPTE, demanem si el nombre actual d’efectius és adient per dur a terme les tasques policials que tenen assignades.

La resposta rebuda és que aquesta RLT pot anar canviant amb motiu de l’inici de comissions de servei, canvis de destinació, reduccions de jornada, baixes per malaltia comuna i jubilacions.

Des de la regió s’està treballant per garantir que es cobreixin el nombre més gran de places d’investigació a la RPTE, fins i tot, amb la realització d’oferiments interns, per així garantir que aquestes vacants a les diferents comissaries, com per exemple la de Gandesa, siguin ocupades.

– ABP TORTOSA:

La nostra organització sindical ha rebut queixes relacionades amb l’elevada temperatura que hi havia a l’interior de la comissaria de Tortosa, sobretot als vestuaris. Preguntem si ja s’ha donat solució a aquesta disfunció de la climatització.

La responsable del servei d’administració de la RPTE en relació amb aquest incident, ens informa que el sistema de climatització de les comissaries disposa d’un sistema d’escalfament de l’aire i un altre de refrigeració. Que des de fa temps, quan es produïa el canvi d’uniformitat (hivern-estiu), també s’aprofitava per fer el canvi en el sistema de climatització, i es passava de calor a fred, i que aquest canvi de sistema pot durar una setmana.

Ens diuen que aquest any s’ha efectuat el canvi de màquina de calor a fred, el mateix dia que s’iniciava una onada de calor, molt atípica per aquesta època de l’any, fet que ha motivat que el sistema de refrigeració no estigués a punt, en aquest cas, a la comissaria de Tortosa. Es va baixar 4 graus el selector de temperatura i això va provocar que la màquina es col·lapsés i s’aturés a estones, situació que va trigar una setmana a corregir-se.

Ens indiquen també, que l’any vinent, avançaran la posada en marxa de la màquina de refrigeració.

En relació amb la temperatura tan elevada que hi ha als vestuaris, ens informa que l’empresa encarregada del manteniment de la maquinària ha fet una derivació d’aire per així intentar que disminueixi la temperatura. Els informem que aquesta derivació d’aire és del tot insuficient i per aquest motiu arriben a l’acord que es realitzarà una presa conjunta de temperatures als vestuaris, amb la presència de tècnics de l’empresa de manteniment i representants sindicals del CME, i d’aquesta manera hi haurà constància de la temperatura real de l’estança.

– DISPOSITIUS CONJUNTS D’EMERGÈNCIES:

En el transcurs de la reunió, s’ha parlat de temes relacionats amb els incendis forestals, i per aquest motiu, la nostra organització sindical ha informat els responsables de la RPTE, que vam traslladar una petició al secretari d’Interior, on es demanava la creació d’un protocol conjunt al Departament d’Interior, enfocat a una logística (avituallament de menjar i begudes) que garanteixi de forma conjunta i igualitària per a tots els cossos d’emergències de la Generalitat de Catalunya, en el moment que s’activi.