Reunió amb els caps de la RPMB

Dimecres va tenir lloc la reunió entre les organitzacions representatives del Cos de Mossos d’Esquadra i els caps de la Regió de Barcelona, on es van tractar els diferents punts que a continuació us detallem:

URIA: vàrem preguntar en quin estat es troba el passi a nivell 2. Ens responen que des de la regió es va elevar l’estudi realitzat per assolir aquest canvi de nivell. De moment, no hi ha resposta.

ACD: des de la regió reconeixen els problemes existents amb els comandaments per a cobrir el servei de custòdia. La prefectura està valorant crear una bossa de comandaments per poder suplir les necessitats del servei. Es preveu un augment, però de moment no hi ha res concret. Davant les queixes per la manca del servei mèdic de l’àrea de custòdia, ens informen que ho han demanat, però no se’n surten amb l’Institut Català de la Salut, i ens emplacen a què els sindicats intentem donar un impuls a aquest punt, fet que elevarem als òrgans d’interior per desencallar la situació.

SALA RPMB: ens informen que han pres la decisió de retirar el vehicle assignat a la sala per cobrir la manca de vehicles d’altres serveis. Ens traslladen que actualment hi ha 11 efectius per cobrir el servei de sala. Malgrat que està per sota de l’assignació de la RLT, no tenen intenció d’assignar més agents perquè segons la regió, amb l’ús de les tauletes als serveis, la càrrega de treball baixarà considerablement. Traslladem el nostre rebuig i ens mostrem el nostre desacord amb aquesta teoria i remarquem la precarietat del servei actualment. Tornem a sol·licitar un augment d’efectius per a la sala. Amb relació als mínims de renovació d’aire i condicions de treball correctes ens diuen que la sala va superar la darrera avaluació i que hi ha hagut una afectació mínima de Covid-19.

ABP NOU BARRIS: s’està revisant el pla de seguretat de l’ABP per avaluar les diferents mesures de seguretat necessàries per acollir el magatzem centralitzat de substàncies. Es reforçarà el nombre d’efectius previst amb agents d’ARSET. Encara no disposen d’una previsió de la data de la posada en marxa del nou servei.

OAC C/Aragó: destaquen el bon funcionament d’aquesta nova OAC i de com s’està treballant. Estem pendents que ens facin arribar l’informe de riscos laborals amb les diferents millores que s’haurien de fer. Actualment, ens traslladen que no tenen coneixement de la durabilitat del servei. La titularitat de l’edifici és d’una altra conselleria i desconeixen si té data de finalització l’ús de les instal·lacions.

RODA OAC-USC: segons la regió i amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei i reduir temps d’espera, s’implanta una roda d’agents d’USC en cadències de 5 setmanes per donar servei a l’OAC de la seva ABP. La intenció és fer tres cicles durant l’any (5-5-5) i dotar als agents del curs de formació de l’ISPC d’OAC.

MANCA VEHICLES: han d’arribar 382 vehicles, però no saben quants ni en quina data es dotaran a la regió. Actualment estan “fent equilibris per redistribuir vehicles en funció de les necessitats dels serveis”, prioritzant les diferents opcions de cada ABP. La manca és generalitzada a tot el Cos. Aquesta realitat endèmica fa massa temps que existeix, fet que traslladarem al Departament per revertir la situació actual. No trobem normal que els agents no disposin de vehicles en condicions per a fer el treball.

NOVA UNIFORMITAT: informen que l’expedient es troba en tràmit pendent d’aprovació,. Ja fa massa que es va anunciar el canvi d’uniformitat i continuem igual. Els traslladem que incidirem per desbloquejar el canvi d’uniformitat que tantes vegades han anunciat des de la Conselleria.

MATERIAL ORDRE PÚBLIC PER A USC: l’adquisició de material d’ordre públic (cascos i escuts) per a USC es troba en fase d’adjudicació i està previst per a finals any. Fem incís en la necessitat formativa dels agents.

FORMACIÓ ORDRE PÚBLIC PER A USC: ens informen que la intenció és continuar ampliant la formació en ordre públic, que fins ara han fet els comandaments, per als agents d’USC de la regió.

CASCOS GRUP REGIONAL DE MOTOS: ens informen que després de provar diferents models, van realitzar un informe positiu sobre el model Schubert·3. Nosaltres vàrem demanar que s’assignés el mateix model que a les unitats de trànsit. Són més cars, però ni tan sols els van facilitar per realitzar la prova. Les hores per torn sobre la moto són les mateixes. Aquesta discriminació és inacceptable. Una vegada més, el Departament prioritza l’economia en detriment de la seguretat dels seus treballadors. No acceptem aquesta opció, per tant insistirem el temps que calgui i continuarem demanant, com portem fent fa temps, que se’ls doti del mateix model que a trànsit.

FELICITACIONS I MEDALLES: tenen la voluntat de fer algun tipus d’acte, però a hores d’ara no ho saben. Encara no s’han comunicat les felicitacions i condecoracions perquè falta la darrera reunió de la comissió que les concedeix.

GUÀRDIES UI: després de les moltíssimes queixes sobre la planificació del volum de guàrdies i planificació d’aquestes, ens informen que en finalitzar l’any tots els agents hauran realitzat el mateix nombre de guàrdies i la càrrega de treball serà la mateixa per als agents de totes les UI’s. Una vegada més posem de manifest el rebuig al nou sistema de guàrdies i la nova reestructuració que es vol fer per part de l’AIC que han imposat de manera unilateral i sense tenir en compte l’opinió dels sindicats sobre l’afectació a les condicions laborals.

PLA D’ESTIU 2021: la Regió de Barcelona enguany perd 27 agents. Intentaran suplir aquesta mancança amb l’augment d’hores extres. Una vegada més, plou sobre mullat, i s’hauran de suplir aquests agents amb més carrega de treball durant el període de vacances: Totalment incomprensible. Estarem pendents perquè siguin coberts de manera voluntària i retribuïda.

RODA ACD: ens confirmen que els agents que actualment realitzen el servei a l’àrea de custòdia, marxaran a mitjans de novembre.

ACCÉS I PORTA ST. MARTÍ: ens trobem en espera de l’informe de la comissió de seguretat d’edificis que va observar les deficiències de la porta accés i de la recepció de l’ABP. Esperen ben aviat poder dur a terme les actuacions de millora d’aquests espais tan necessaris i que ja han estat denunciades davant Inspecció de Treball.

PÀRQUING EXTERIOR ABP SANT ANDREU I PORTA ACCÉS: no hi ha cap alternativa al pàrquing de sorra exterior. L’única gestió que s’ha fet per part de l’ABP és parlar amb la GUB per habilitar una línia policial de vehicles davant l’ABP. La comissió de seguretat d’edificis està valorant millorar l’accés de l’ABP per fer més segura l’entrada a dependències.

ABP EIXAMPLE: problemes amb vehicles de l’ABP. Ara mateix hi ha 9 vehicles al taller, i dos d’ells no retornaran. És una situació puntual per la coincidència dels incidents, i es fan gestions amb altres ABP’s per redistribuir i cedir vehicles puntualment per cobrir els serveis tot i les dificultats de la resta de comissaries. Diuen que fan el que poden.

ABP LES CORTS CLIMATITZACIÓ: després de la quantitat de queixes rebudes, que ja han estat denunciades, sobre la problemàtica de climatització de diferents zones de l’edifici, estan totalment d’acord que la situació viscuda aquesta setmana ha estat desastrosa amb temperatures superiors als 31 graus a la zona OAC, zona d’espera denunciants, Uria, etc. Estan analitzant quin ha estat el motiu i si l’empresa de manteniment té responsabilitat per la situació viscuda i el seu origen. Es demanaran responsabilitats, es reforçarà amb més climatitzadors portàtils fins que es puguin reparar els defectes del mal funcionament de les màquines de climatització, i està previst substituir les dues grans centrals de clima dels edificis a i b.

ABP SARRIÀ: es revisarà la porta d’accés, ja que de vegades queda oberta. Es modificarà l’emplaçament de les banderes que obstrueixen la visió de les càmeres, i es revisarà la central de climatització perquè hi ha errades constantment. Essent un edifici de nova construcció no és normal. Han informat l’empresa instal·ladora de la climatització.

CIUTAT VELLA: informen que començaran la reparació de les dutxes dels vestidors d’homes per problemes de filtracions. Les obres tindran una durada de dos mesos i s’instal·laran dutxes provisionals.

ABP HORTA: s’ha cursat la petició de la instal·lació de millora de les càmeres de seguretat a la zona pàrquing així com la petició d’una sala d’identificacions.

ABP GRÀCIA: ens informen que es milloraran les càmeres de seguretat de la zona d’estacionament de vehicles. El funcionament i qualitat de les càmeres no és tot el correcte que es necessita per a garantir la seguretat.