Reunió amb els responsables de la RPMS

Avui, 4 de novembre de 2021, hem assistit a la reunió de Sindicats del cos de Mossos d’Esquadra amb els responsables de la RPMS. Des del Sindicat de Policies de Catalunya us expliquem les preguntes que hem formulat i les respostes que ens han donat.

1 – ARRO RPMS:

Els agents de l’Arro ens comuniquen que fins fa un any i mig, feien la formació física a les instal·lacions de l’institut Joaquin Blume d’Esplugues de Llobregat. Actualment part d’aquesta formació física es fa a la zona de l’aparcament interior de la comissaria d’Esplugues, i part del material l’aporten els mateixos agents.

D’acord amb aquesta información, facilitada pels nostres afiliats/des, relacionada amb la formació física que han de realitzar els agents de l’ARRO durant la seva jornada de treball, demanem si hi ha un projecte per trobar un lloc més adient i amb material adequat per realitzar aquesta formació.

A la imatge adjunta es veu el material que fan servir els agents per a la seva formació física. Les garrafes d’aigua es fan servir com a peses de musculació.

La resposta rebuda pel Comissari cap de la RPMS és que hi ha la intenció d’iniciar nous contactes amb els responsables de l’Institut Joaquim Blume, per intentar arribar a un acord que permeti tornar a fer ús de les seves instal·lacions esportives, amb el compromís previ que es tingui cura d’aquest espai.

2 – ABP ESPLUGUES DE LLOBREGAT:

Demanem si hi ha data d’incorporació per ocupar la plaça de Sergent/a cap d’UI d’aquesta ABP.

Els responsables de la RPMS ens comuniquen que s’espera la nova incorporació d’un sergent en comissió de servei. No se sap data concreta, però desitgen que sigui avait.

Demanem si a la zona de dutxes dels vestidors d’Esplugues ja s’han instal·lat sistemes de seguretat per evitar relliscades quan el terra està humit. Fins ara, ja hi ha hagut caigudes accidentals i lesions a agents que fan servir aquest espai.

La resposta rebuda per part de la responsable dels serveis d’Administració de la RPMS, és que ahir dia 3 de novembre es va començar a aplicar un producte al terra dels vestidors per evitar més relliscades.

3 – PLANTACIONS DE MARIHUANA

Davant els últims incidents produïts arreu del territori relacionats amb la intervenció de plantacions il·legals de marihuana, demanem si a la RPMS tenen dificultats a l’hora d’emmagatzemar les plantes de marihuana intervingudes, i si s’aplica algun protocol establert al CME per a la destrucció de les plantes al mateix lloc de la intervenció. I preguntem també si la recollida i trasllat de les plantes es realitza amb empreses especialitzades i amb el material de tall adequat.

La resposta rebuda pels responsables de la RPMS, és que actualment hi ha dos contenidors destinats a l’emmagatzematge de la marihuana decomissada a la RPMS, i que aquests dipòsits es troben actualment al voltant del 80% de la seva capacitat. Per aquest motiu volen demanar dos contenidors més, en espera de l’obertura del magatzem central a Barcelona, destinat per emmagatzemar aquests comisos de plantes de marihuana de tot Catalunya.

4 – SEGONA ACTIVITAT:

Demanem el nombre d’agents que actualment es troben en segona activitat a la RPMS.

La resposta rebuda per part del servei de suport de la RPMS és que actualment hi ha, en aquesta regió policial, 40 efectius en segona activitat.

• 23 per pèrdua de condicions psicofísiques.

• 17 per edat.

5 – BOTELLOTS:

Demanem el nombre d’agents ferits durant el servei a la RPMS relacionats amb els incidents que s’han produït durant els últims mesos amb els botellots.

La resposta rebuda és que hi ha hagut 4 incidents rellevants amb agents del CME i PL’s ferits.

• 29 de juny de 2021, tres agents ferits de PL. a Sant Pere de Ribes.

• 6 d’agost de 2021, un agent CME a Vilanova i la Geltrú, va rebre tres punts de sutura en una actuació.

• 13 d’agost de 2021, un sergent CME en pràctiques a Vilanova i la Geltrú, va rebre 6 punts de sutura

• 15 d’agost de 2021, un agent CME, a Castellet i la Gornal, ferit greu durant una detenció.

6 – UNITAT D’INVESTIGACIÓ EL PRAT DE LLOBREGAT

Davant la manca manifesta d’efectius, demanem el nombre actual d’agents i comandaments que es troben destinats a la Unitat d’Investigació de l’ABP del Prat de Llobregat, sense comptabilitzar els agents amb baixes de llarga durada i els que es troben en excedència, i comparar aquesta xifra real amb la RLT d’aquesta unitat.

La resposta rebuda per part dels responsables de la RPMS és que actualment la RLT total d’aquesta unitat és de 17 efectius.
Actualment hi ha 12 efectius operatius.

• Tres caporals (dos d’ells de baixa de llarga durada)

• 14 agents (1 en excedència, 2 en reducció).

7 – VEHICLES:

Es preveu que al mes de desembre arribin a la RPMS entre 60 i 80 vehicles logotipats amb mampara.